• Kommunestyrevalg 2023 - Ønsker ditt parti å stille liste til valget?

  Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget er 31.mars kl 12.00.

  Les saken »

 • Politiske møter januar og februar 2023

  Det avholdes følgende politiske møter i januar og februar: Levekårsutvalget, Plan- og næringsutvalget, Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

  Les saken »

 • KUNNGJØRING

  Les saken »

 • Ekstraordinær båndtvang for hund

  Les saken »

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

  Les saken »

 • Månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyrer

  Les saken »

 • Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

  Les saken »

 • Åpning helsestasjon for seniorer 6. februar

  Les saken »

 • Vannmåleravlesning

  Les saken »

 • KURS I MESTRING AV DEPRESJON

  Les saken »

 • Oppdag bildebøker!

  Med leseheftet "Spire til leseglede" har Hurdal bibliotek trukket frem 100 bildebøker du bør lese. Det er bildebøker fulle av fantasi og tull & tøys, bildebøker som handler om relasjoner, både til familie og venner, og om egen identitet. Det er bildebøker der dyr er hovedfiguren, det er helter, spenning og det er mysterier.

  Les saken »

 • Behandling av korona med tabletter

  Les saken »

 • Hurdal skole og kultursenter søker deg som har kompetanse til å jobbe som lærer i grunnskolens 1.-10. trinn.

  Les saken »

 • Varsel om planoppstart for revidering av områdeplan for Hurdal sentrum

  Les saken »

 • Vil du hjelpe oss å forbedre nettsidene?

  Les saken »

 • HURDAL LEGESENTER holder STENGT 3. og 4. januar!

  Les saken »

 • Julehilsen fra ordfører

  Les saken »

 • Åpningstider i jula

  Rådhuset har begrenset åpningstid i jula.

  Les saken »

 • Vannmåleravlesning

  Les saken »

 • Ustabilitet på KommuneTV

  Vi gjør oppmerksom på at det er et kjent teknisk problem med KommuneTV. Dersom bildet ditt stopper opp, kan det hjelpe å friske opp nettleseren din. Vi beklager ulempene dette medfører.

  Les saken »

 • Høring - Rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan

  Kommunens trafikksikkerhetsplan legges ut på høring på kommunens hjemmeside. Frist for innspill er 8. januar 2023.

  Les saken »

 • Høring - Økonomiplan 2023 - 2026, med årsbudsjett 2023

  Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett for 2023, er nå lagt ut på høring. Høringsfrist 14.12.22 kl 09.00.

  Les saken »

 • Melding til kommunens seniorer

  Les saken »

 • Trenger du litt ekstra hjelp til jul?

  Les saken »

 • Tilrettelagt fritidsklubb åpner 1. desember

  Les saken »

 • Levekårsutvalget 28.11.22 - teknisk feil på stream

  Det oppstod teknisk feil under streaming av møtet i levekårsutvalget 28.11.22. Dette medfører dessverre at det ikke er mulig å publisere opptak av møtet.

  Les saken »

 • Vil du bidra til et trygt og godt miljø for barn og unge i Hurdal?

  FAU, SLT-koordinator, fritidsklubben og frivilligsentralen samarbeider om å opprette natteravnordning i Hurdal.

  Les saken »

 • Postlister i uke 47

  På grunn av oppgradering av sak-/arkivsystem vil postlistene kunne være noe ustabil i perioden 21. - 24.november.

  Les saken »

 • Politiske møter november og desember 2022

  Det avholdes følgende politiske møter i november og desember: Eldreråd, Ungdomsråd, Levekårsutvalget, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Plan- og næringsutvalget, Adminiistrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret. Behandling av årsbudsjett for 2023 gjennomføres i eget møte i Kommunestyret den 14.desember.

  Les saken »

 • Julegaver og matposer til vanskeligstilte familier

  Les saken »

 • Tilskudd til private veger i Hurdal for 2022 er nå utbetalt

  Les saken »

 • Ønsker du å søke om midler fra Grønt fond til din bedrift eller organisasjon?

  Les saken »

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader om strømstøtte 19. oktober

  Les saken »

 • Nytt næringslivssamarbeid

  Les saken »

 • Få gratis befaring om energibesparende boligtiltak

  Les saken »

 • Politiske møter i oktober

  I oktober avholdes det møter i følgende råd og utvalg: Eldrerådet, Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Levekårsutvalget, Plan- og næringsutvalget, Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

  Les saken »

 • Ledige stillinger

  Les saken »

 • PPT, kultur og frivilligsentralen er på flyttefot.

  Les saken »

 • Kulturpris og idrettsstipend

  Kjenner du noen som fortjener årets kulturpris eller idrettsstipend? Frist for nominering av kandidater er 1. november.

  Les saken »

 • Høstferieaktiviteter

  Her er en oversikt over kommunens høstferieaktiviteter.

  Les saken »

 • Er du ingeniør eller utdannet innen helse?

  Les saken »

 • Velkommen til Hurdalsdagene 24.-25. september

  Les saken »

 • Nye anbefalinger for koronavaksine til befolkningen

  Les saken »

 • Nå er det på tide og rydde i bod og kjeller!

  Les saken »

 • Høstferieaktiviteter for barn og unge

  Les saken »

 • Velkommen til dialogmøte

  Les saken »

 • Hurdal kommunale vannverk

  Les saken »

 • Offisiell åpning av NAV Eidsvoll Hurdal

  Les saken »

 • Åpent møte med sannhets- og forsoningskommisjonen

  Fredag 23. september kl. 18.00 -20.00 vil Sannhets- og forsoningskommisjonen i samarbeid med Skogfinneforeningen holde åpent møte i Hurdal.

  Les saken »

 • Informasjon om Korona

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 33

  Les saken »

 • Meld på din bedrift

  Les saken »

 • Kulturskolen starter opp igjen

  Les saken »

 • Velkommen til nytt skoleår!

  Les saken »

 • Hjertetrim med fysioterapeut

  Les saken »

 • Velkommen til Hurdalsdagene

  Les saken »

 • KURS I MESTRING AV DEPRESJON

  Les saken »

 • Badevannskvalitet uke 31

  Les saken »

 • Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

  Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023

  Les saken »

 • Bli med i konkurransen om årets Innovasjonspris for Gardermoregionen

  Les saken »

 • Lyst til å hjelpe til i skolehagen vår?

  Les saken »

 • Badevannskvalitet

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

  Les saken »

 • Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester.

  Les saken »

 • Sommerferietilbud i Hurdal

  Les saken »

 • Ledige stillinger som pedagogiske ledere

  Les saken »

 • Sommerferieaktiviteter for barn og unge

  Les saken »

 • Ny tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

  Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

  Les saken »

 • Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

  Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble vedtatt av Hurdal kommunestyre 18.5.2022.

  Les saken »

 • Hurra! Nå blir det skolehage på Hurdal skole!

  Og vi vil ha hele bygda med på laget!

  Les saken »

 • Program for familiens dag i Hurdal

  Les saken »

 • 17.mai - program og sangtekster

  I morgen kan vi endelig møtes igjen for å feire Norges nasjonaldag. Her finner du program for morgendagen og sangtekster for Ja vi elsker og Norge i rødt hvitt og blått.

  Les saken »

 • Bli Flytleder

  Les saken »

 • Vaksineoppdatering

  Les saken »

 • Politiske møter i mai

  I mai avholdes følgende møter i politiske utvalg: Levekårsutvalget, Plan- og næringsutvalget, Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

  Les saken »

 • Sommerjobb for ungdom

  Les saken »

 • Program for 17.mai

  Årets 17.mai program er klart og vi gleder oss til å feire Norges nasjonaldag over hele bygda.

  Les saken »

 • Med mulighet for utskrift og kopi i biblioteket

  Trenger du et sted å sitte med studier, arbeid eller annet utenfor husets vegger, kan du benytte deg av biblioteket. Her finner du:

  Les saken »

 • Kurs i spillemiddelordningen

  Viken fylkeskommune arrangerer kurs i spillemiddelordningen.

  Les saken »

 • Spyling av hovedledningsnettet for vann våren 2022

  Les saken »

 • Informasjon om teststasjon

  Les saken »

 • Velkommen til markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022

  Les saken »

 • Helsestasjonen begynner med Digihelsestasjon

  Les saken »

 • Mobil gjenvinningsstasjon

  Les saken »

 • Vårrengjøring av veier og gater i Hurdal kommune

  Les saken »

 • Søke om plass på SFO?

  Les saken »

 • Skal du ha overnatting i barnehage, skole, fritidsklubb eller lignende?

  Les saken »

 • Dette er anbefalingene for covid-19 som gjelder nå

  Les saken »

 • Politiske møter i april

  I april avholdes følgende møter i politiske utvalg: Levekårsutvalget, Plan- og næringsutvalget, Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

  Les saken »

 • Åpningstider i påsken

  Les saken »

 • Teststasjon i Hurdal - stengt i påsken

  Teststasjonen holder stengt i påskedagene. Første åpningsdag etter påske er fredag 22.april. Vi opplever nå meget lav testaktivitet i kommunen - det planlegges for å avvikle koronateststasjonene fra 1. mai.

  Les saken »

 • Virksomhet Helse og omsorg har fått nye kollegaer

  Les saken »

 • Frivillige lag og foreninger kan nå søke om folkehelsemidler

  Gjennom partnerskap for folkehelse mottar Hurdal kommune et årlig tilskudd som skal fremme utvikling av lokalt folkehelsearbeid. Deler av midlene lyses nå ut, hvor frivillige lag og foreninger gis anledning til å søke om tilskudd til tiltak som fremmer lokalt folkehelsearbeid og samarbeid mellom lag og foreninger i kommunen.

  Les saken »

 • Påminnelse om båndtvang fra 1.april

  Les saken »

 • Kunne du tenke deg å være mer fysisk aktiv?

  Fysisk aktivitet fremmer god helse, gir bedre humør og søvn, mer energi, og reduserer stress.Voksne som i utgangspunktet er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst ved å være i fysisk aktivitet omtrent 30 minutter med moderat til høy intensitet daglig. I Hurdal har vi flere gode tilbud til deg som ønsker å være mer fysisk aktiv.

  Les saken »

 • Vi søker deg!

  Vi søker deg som kunne tenke deg et verv i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet trenger et nytt medlem, og et nytt varamedlem.

  Les saken »

 • Fotballbygd med engelsk klubbsamarbeid

  Les saken »

 • Lærling i Hurdal kommune

  Les saken »

 • Behersker du ukrainsk og kan stille opp som tolk ved behov?

  Les saken »

 • Politiske møter i mars

  I mars avholdes følgende møter i råd og utvalg: Eldrerådet, ungdomsrådet, levekårsutvalget, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, plan- og næringsutvalget, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

  Les saken »

 • Støtteordningen for næringsutvikling og Innovasjon

  Les saken »

 • Minneåsvegen stenges ifm Spark VM

  Førstkommende lørdag arrangeres VM Spark Utfor i Hurdal. I den forbindelse vil Minneåsvegen stenges for forberedelser til og gjennomføring av konkurransen. Vegen stenges fra trafosvingen og opp til Hermodsplass onsdag 9.mars kl. 17.00.

  Les saken »

 • Kartlegging av utleieboliger

  Les saken »

 • Kommunestyret - Fagdag vann- og avløpsløsning

  Kommunestyret er innkalt til fagdag angående fremtidig vann- og avløpsløsning onsdag 9.mars kl 12.00.

  Les saken »

 • Beredskap i kommunene

  Les saken »

 • Frokostmøte for de som driver butikk og serveringssted

  Les saken »

 • Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

  Som følge av høye strømpriser kan frivillige lag og organisasjoner nå søke om strømstøtte.

  Les saken »

 • Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - 6. tildelingsrunde (2021)

  Les saken »

 • Ta kontroll over ditt digitale liv!

  Er du bevisst over personopplysninger og stedsdata som du legger fra deg i apper, og hva det brukes til av tredjepart? Deler du i overkant mye i sosiale medier, og har du sterke nok passord?

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom

  Les saken »

 • Hele bygda bidrar til folkefesten

  Les saken »

 • Høring planprogram for kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

  Planprogram er nå lagt ut på høring.

  Les saken »

 • Driftsstøtte til lag og foreninger

  Husk søknadsfristen 1.mars.

  Les saken »

 • Endringer i smitteverntiltak som gjelder fra 12. februar 2022, kl. 10

  Les saken »

 • Støttepilar - Veiledningsteam for fosterfamilier

  Les saken »

 • Åpning av nybygget ved Hurdal skole og kultursenter

  Les saken »

 • Politiske møter i februar

  I februar avholdes følgende politiske møter: Levekårsutvalget, Plan- og næringsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

  Les saken »

 • Hovedopptak i kommunale og private barnehager i Hurdal

  Les saken »

 • Regjeringen fjerner svært mange koronatiltak

  Les saken »

 • Program for vinterferieaktiviteter er klart.

  Les saken »

 • Har du behov for tester?

  Les saken »

 • Kommunestyre 26.01.2022

  Kommunestyremøte 26.januar avholdes fysisk, men er dessverre ikke åpent for tilhørere på grunn av smittesituasjonen.

  Les saken »

 • Endring av koronaregler fra 26.januar

  Les saken »

 • Endring i rutiner for bekreftende PCR-test og selvregistrering av positiv selvtest for covid-19

  Les saken »

 • Koronasituasjonen: Tilskudd til næringsdrivende

  Les saken »

 • Prøvesvar på koronatest

  Les saken »

 • Grønt nivå f.o.m. mandag 17. januar

  Les saken »

 • Viken fylkeskommune viderefører støtten til inkluderende frivillige møteplasser

  Les saken »

 • Regjeringen letter på tiltakene

  Les saken »

 • Invitasjon til informasjonsmøte

  Les saken »

 • Nå kan du låne fritidsutstyr gratis hele året hos BUA Hurdal

  Les saken »

 • Hilsen til 2022 - og siste nytt

  Les saken »

 • Hurdal kommune skal bygge nytt avløpsrenseanlegg - byggeledelse

  Les saken »

 • Julen står straks for tur!

  Les saken »

 • Koronasituasjonen: åpningstider, tilgjengelighet og status

  Les saken »

 • Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

  Les saken »

 • Status smittesituasjon uke 49

  Les saken »

 • Bostøtte

  Har du lav inntekt og høye boutgifter kan du ha krav på bostøtte.

  Les saken »

 • Ny fløy løfter skolen og kulturen i Hurdal

  Les saken »

 • Tid for vannmåleravlesning - meldefrist 08.januar 2022

  Les saken »

 • Oppdatering på smitteutbrudd ved Hurdal sykehjem

  Les saken »

 • Husflidskonkurranse

  Les saken »

 • Nye nasjonale tiltak for å hindre spredning av Covid-19

  Les saken »

 • Få hurtigtester på lager

  Les saken »

 • Utvidede åpningstider ved teststasjonen.

  I uke 49 (6-10.des) kan du teste deg mandag til fredag ved teststasjonen i Hurdal. Vi utvider åpningstiden fra 3 til 5 dager.

  Les saken »

 • Regionale tiltak for Hurdal kommune.

  Regjeringen innfører regionale tiltak i Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron.

  Les saken »

 • Gode resultater på nasjonale prøver i Hurdal kommune

  Les saken »

 • Kommunestyremøter i desember

  På grunn av økt smittetrykk, vil kommunestyremøtene 1. og 8. desember ikke være åpne for publikum.

  Les saken »

 • Husk at du må måke snø og strø, så vi får hentet avfallet ditt

  Les saken »

 • Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak

  Les saken »

 • Røykvarslerdagen 1. desember

  Les saken »

 • Brann i utstyr ved mobilmast

  Les saken »

 • Hurdal kommune skal bygge nytt avløpsrenseanlegg

  Les saken »

 • Økonomiplan 2022-2025/ Årsbudsjett 2022

  Økonomiplan 2022-2025/ Årsbudsjett 2022 ble behandlet av formannskapet 24.november, og er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er satt til 8.desember kl 09.00

  Les saken »

 • Normal hverdag med økt beredskap

  Les saken »

 • Hurdal skole og kultursenter danser BlimE!

  Les saken »

 • Tilskudd til inkludering av barn og unge.

  Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå kunngjort for 2022 og søknadsskjemaet er publisert.

  Les saken »

 • Nytt Hurdalsmagasin

  Les saken »

 • Framgangsbygda Hurdal

  Les saken »

 • Test deg ved symptomer!

  Les saken »

 • Vil du være med og spre litt ekstra juleglede til vanskeligstilte familier i Hurdal?

  Les saken »

 • Hvordan har du det?

  Og hvordan trives du der du bor? Viken fylkeskommune inviterer  250 000 innbyggere i Viken til å svare på dette i en av Norges største folkehelseundersøkelser.

  Les saken »

 • Kurs i tilskuddsportalen for lag og foreninger - AVLYST

  Kurset har dessverre blitt avlyst. Det vil bli satt opp nytt kurs etter jul.

  Les saken »

 • Egenberedskapsuka

  Les saken »

 • Kjenner du til bestillingstransporttilbudet?

  Les saken »

 • Næringsområder i Hurdal

  Les saken »

 • Mørket kommer-bruk refleks!

  Les saken »

 • Oppdatering om mobilmast på Buråsen

  Vi har nå fått informasjon om at masten på Buråsen vil bli reetablert ila 2-3 uker.

  Les saken »

 • Kulturpris og idrettsstipend

  Les saken »

 • Brann i mobilmast.

  Les saken »

 • TV aksjon 2021

  Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 24. oktober.

  Les saken »

 • Nytt om Koronavaksine og årets influensavaksine

  Informasjon om oppfriskningsdose med koronavaksine samt årets influensavaksine

  Les saken »

 • Fotokonkurranse

  Les saken »

 • Velkommen til BUA

  Les saken »

 • Vi trenger frivillige til å betjene vår nye utstyrssentral, BUA

  Les saken »

 • Mobil gjenvinningsstasjon

  Kast det du ikke trenger på kommunens mobile gjenvinningsstasjon.

  Les saken »

 • Kommunestyre 15.09.2021

  Kommunestyrets møte kan følges digitalt.

  Les saken »

 • Møte i valgstyret

  I møte i valgstyret 14.september, ble valgstyrets møtebok for Stortingsvalget 2021 gjennomgått og godkjent.

  Les saken »

 • Valgresultat

  Foreløpige resultater blir publisert fra kl 21.00.

  Les saken »

 • Tannhelsekampanje

  gratis elektrisk tannbørste til alle barn født i 2018.

  Les saken »

 • Stortingsvalg 2021

  Praktisk informasjon om valgdagene.

  Les saken »

 • Lekkasjesøk

  Det vil bli gjennomført lekkasjesøk på det kommunale vannledningsnettet i morgen, tirsdag 7. september, langs Grensevegen i Rustad.

  Les saken »

 • Etablering av fiberkabel i deler av kommunen.

  Les saken »

 • Hjertetrim med fysioterapeut

  Les saken »

 • Påmeldingen til Beintøft 2021 har åpnet!

  Les saken »

 • Utfordringer med telefonene på sykehjemmet

  Les saken »

 • Kurs i mestring av depresjon

  Les saken »

 • Redusert betaling SFO 1.-4. trinn

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 31

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet

  Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

  Les saken »

 • Sametingsvalget

  Står du i Samemanntallet?

  Les saken »

 • Står du i manntallet?

  Navnet ditt må stå i manntallet dersom du skal kunne stemme ved Stortingsvalget 2021.

  Les saken »

 • Pressemelding badevann uke 28

  Les saken »

 • Nye besøksrutiner ved Hurdal helsetun.

  Fra og med 26.jun er det nye besøksrutiner for Hurdal helsetun.

  Les saken »

 • Innspilling av Farmen i Steinsjøen

  Farmen innspilling vil foregå på Steinsjøen gård i perioden 22.juli - 4.oktober.

  Les saken »

 • Lyst til å spille i band?

  Les saken »

 • Tildeling av midler.

  Les saken »

 • Har du lyst til å synge i kor?

  Les saken »

 • Besøk på skolen for årets skolestartere.

  Les saken »

 • Ekstraordinært møte i kommunestyret 27.05.2021

  Det avholdes ekstraordinært møte i kommunestyret i kveld, 27.05.21 kl 18.00.

  Les saken »

 • Trinn to i nasjonal gjenåpningsplan trådte i kraft i dag, 27.mai.

  I trinn to av gjenåpningsplanen gjøres det en del andre lettelser, f. eks. antall personer på arrangementer, i idretts- og fritidsaktiviteter samt rundt sosial kontakt blant flere andre lettelser.

  Les saken »

 • Sommerskole/aktivitetsuke på Hurdal Verk folkehøgskole.

  For elever som skal starte i 8. - 10. trinn.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 19.05.21

  Kommunestyret 19.mai, vil avholdes fysisk for representantene. Det er dessverre ikke tilgang for publikum, men møtet kan følges digitalt.

  Les saken »

 • Lyst til å være tilkallingsvikar ved Hurdal skole og kultursenter?

  Les saken »

 • Påmelding til Forskerfabrikken´s sommerlab er åpen.

  Elever som skal starte i 5. - 7. trinn ønskes velkommen til å delta på Forskerfabrikken´s sommerlab i uke 26!

  Les saken »

 • Kommunal kompensasjonsordning 2021

  Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Hurdal kommune

  Les saken »

 • Endring i tiltaksnivå for Hurdal

  Les saken »

 • Lavere tiltaksnivå i Hurdal

  Av kommunene på Øvre Romerike er det kun Hurdal som får et noe lettere tiltaksnivå. Kommunen flyttes fra tiltaksnivå 5a til 5b i Covid-19 forskriften. Endringene gjelder fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april.

  Les saken »

 • Nytt Hurdalsmagasin

  Les saken »

 • Utvidelse av Hurdal skole

  Les saken »

 • Forprosjekt framtidig vann- og avløpsløsning for Hurdal

  Onsdag 24.mars skal kommunestyret fatte vedtak angående ny vann- og avløpsløsning for Hurdal kommune. Saksdokumentene tilgjengeliggjøres nå, slik at alle som ønsker kan lese disse i god tid før møtet.

  Les saken »

 • Lokal forskrift om midlertidig tiltak for å forebygge Koronasmitte

  Kommunestyret har i dag vedtatt lokal forskrift om midlertidige tiltak for å forebygge Koronasmitte

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41:02
Sist endret: 31.05.2021 12:27