• Oppdatering smittesituasjonen og vaksinasjon

  Les saken »

 • Vårryddedag 13. mars

  Les saken »

 • Lokal matproduksjon og foredling

  Invitasjon til møte om produsentnettverk/lokalmat 10. mars

  Les saken »

 • Forfatter Anders Totland presenterer bok

  "Den norske slavehandelen" tar for seg en mørk side av norsk historie.

  Les saken »

 • Tverrfaglig innsatsteam

  Les saken »

 • Opphevelse av smitteverntiltak i Hurdal

  I dag kl 12.00 opphørte Hurdal kommunes lokale forskrift om midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19)

  Les saken »

 • Skattelister for eiendomsskatt 2021 er nå lagt ut for offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Lekkasjesøk

  Les saken »

 • Hurdal kommune har fått ny demenskoordinator

  Les saken »

 • Informasjon fra arbeidstilsynet

  Les saken »

 • Åpning av teststasjon i Hurdal

  Les saken »

 • Koronatest og prøvesvar

  Fra 22. februar vil du ha mulighet til å teste deg for koronaviruset i Hurdal.

  Les saken »

 • Sjekkliste ved vaksinasjon

  Les saken »

 • VA-seminar

  Torsdag 18.februar, er kommunestyret innkalt til heldagsseminar angående ny vann- og avløpsløsning i Hurdal kommune.

  Les saken »

 • NB! Hull i isen

  Les saken »

 • Hilsen fra smittesporingsteamet til alle innbyggere i Hurdal.

  Les saken »

 • Innføring av båndtvang for hunder

  Les saken »

 • Lokal forskrift om midlertidig tiltak for å forebygge Koronasmitte

  Kommunestyret har i dag vedtatt lokal forskrift om midlertidige tiltak for å forebygge Koronasmitte

  Les saken »

 • Oppdatering på smittesituasjon: UK - variant påvist i Hurdal

  Les saken »

 • Kontaktinfo smittesporing og vaksinering

  Les saken »

 • Driftsstøtte til lag og foreninger

  Søknadsfristen for driftsstøtte utsettes til 1.mai

  Les saken »

 • Foring av rådyr

  Les saken »

 • Vær bevisst på antall nærkontakter

  For å begrense smitte er det viktig å være bevisst på hvor mange man møter og redusere antallet. Dette bidrar til å redusere risikoen for å selv bli smittet og smitte andre.

  Les saken »

 • Covid-19 nye smittetilfeller i dag

  Les saken »

 • Covid-19 nye smittetilfeller

  Les saken »

 • Tilbud om koronavaksine til innbyggere over 65 år.

  Informasjon og tilbud om koronavaksinasjon til innbyggere som er 65 år eller eldre i Hurdal.

  Les saken »

 • Nye innreiseregler til Norge.

  Regjeringen har innført nye retningslinjer for innreise til Norge. Retningslinjene gjelder fra 24.1 klokken 24.00

  Les saken »

 • Smittesituasjonen i Nordre Follo

  Les saken »

 • Nasjonalt smitteverntiltak mot skjenking av alkohol opphevet.

  Les saken »

 • Gruppeveiledning i metodikken SAVE

  Psykisk helse og rus tilbyr følgende gruppeveiledning for mennesker som står i belastende situasjoner over lang tid ( for eksempel: kronisk sykdom, pårørende til personer med kronisk sykdom eller andre utfordringer, belastende livssituasjoner)

  Les saken »

 • Viderefører strenge tiltak - noen lettelser for barn og unge

  Hurdal kommune følger regjeringens oppdaterte smitteverntiltak. Det betyr at skolen går tilbake på gult nivå, og at lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge ikke lenger frarådes.Regjeringen letter også på besøksreglene, mens skjenkestoppen videreføres og toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

  Les saken »

 • Kurs i mestring av depresjon

  Hurdal starter i samarbeid med Eidsvoll kurs i depresjonsmestring.

  Les saken »

 • Besøksrutiner ved Hurdal helsetun

  Fra 01.03.2021 og inntil videre gjelder følgende besøksrutiner ved Hurdal helsetun.

  Les saken »

 • Reisende til Norge/Travel to Norway/Przyjazd do Norwegii

  Les saken »

 • Undersøkelser av spillvannsledninger på Østsiden

  Hurdal kommune skal undersøke spillvannsledningsnettet i området ved Haraldvangen og Blindesenteret på Østsidevegen, med oppstart fra tirsdag 11. januar.

  Les saken »

 • Ledige plasser i kulturskolen

  Kulturskolen i Hurdal har ledige plasser. Blir du med?

  Les saken »

 • Status smittesituasjon i Hurdal

  Les saken »

 • Møter i formannskap og kommunestyre 07.01.2021

  Møter i formannskap og kommunestyre 07.01.2021, gjennomføres som fjernmøter.

  Les saken »

 • Forprosjekt VA-løsning samarbeid og egenregi

  Administrasjon ønsker mer offentlighet og legger ut delutredninger utarbeidet av Sweco. Delutredningene omhandler både egenregiløsningen og samarbeidsløsningen. Dette er dokumenter på lik linje med en del andre utredninger, som er underlagsdokumenter for den videre analyse og sammenstilling i prosjektet. På bakgrunn av dette vil prosjektet utarbeide en sak til politisk behandling som vil inneholde en anbefaling for den beste langsiktig løsning i et perspektiv på 50-100 år.

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak

  Regjeringen har vedtatt forsterkede nasjonale smitteverntiltak for å begrense smitte av Covid-1

  Les saken »

 • Covid 19 - reisende fra Storbritannia

  Les saken »

 • Koronavaksine

  Les saken »

 • Covid-19 status

  Les saken »

 • Prosjektene kan starte opp.

  Formannskapet i Hurdal har nå tildelt 15 prosjekter midler fra det kommunale næringsfondet.

  Les saken »

 • Augusta Sands legat

  Les saken »

 • Kommunale eiendomsgebyrer

  Les saken »

 • Oppdatering på smittesituasjonen 23. november

  Les saken »

 • Oppdatering på smittesituasjonen i Hurdal

  Smittesituasjonen i Hurdal er nå økende.

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2021

  Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) er nå utlyst på Bufdir sine nettsider.

  Les saken »

 • Innføring av lokale smitteverntiltak i Hurdal

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak

  Regjeringen har i dag lagt frem nye nasjonale smitteverntiltak

  Les saken »

 • Arbeider på Garsjøvegen

  I Garsjøvegen er det påbegynt utskiftning av stikkrenner for forberedelser til asfaltering. Veien vil tidvis være stengt denne uken. Asfaltering vil skje først til våren 2021.

  Les saken »

 • Lag og foreningsregister

  På Hurdal kommunes hjemmeside kan du enkelt registere ditt lag/forening.

  Les saken »

 • Influensavaksine

  Høsten er her, og det er også årets vaksine mot sesonginfluensa. Vi gir deg svarene på det du og mange lurer på om influensavaksinering i Hurdal.

  Les saken »

 • Covid 19 - Nytt smittesporingssystem

  Nå kan du registrere nærkontaktene dine digitalt

  Les saken »

 • Endringer i råd om når man må være hjemme fra skolen ved sykdom

  Les saken »

 • Kulturskole

  Lyst til å høre mer om kulturskolen i Hurdal?

  Les saken »

 • Jordmortjenesten i Hurdal kommune 2020/2021

  Les saken »

 • Bygdekino

  Fredag 21.august starter Bygdekinoen opp igjen!

  Les saken »

 • Redusert betaling i skolefritidsordningen

  Les saken »

 • Skole – informasjon om koronasituasjonen

  Les saken »

 • Innbyggerinfo - spørsmål og svar om VA

  VA-prosjektene vekker mange spørsmål hos innbyggerne og her prøver vi å svare på noen av dem.

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41
Sist endret: 08.02.2021 12:13