Aktuelt

 • Gradvis gjenåpning av skole og barnehager

  Regjeringen besluttet 7. april en gradvis gjenåpning av barnehager og skole etter påske.

  Les saken »

 • Åpningstider hos barneverntjenesten påsken 2020

  Les saken »

 • Informasjon om krisepakken til kultur, idrett og frivillighet

  Kompensasjonsordning for lag og foreninger

  Les saken »

 • Fotokonkurranse

  Bli med på fotokonkurransen #hjemmepåskehurdal

  Les saken »

 • 17.mai feiring

  Årets 17.mai feiring kan bli annerledes

  Les saken »

 • Informasjonsbrev til alle husstander

  I løpet av helgen vil alle husstander i Hurdal motta et informasjonsbrev i sin postkasse med viktig kontaktinformasjon i forbindelse med Korona situasjonen.

  Les saken »

 • Renovasjon i påsken 2020

  Hvordan finner jeg ut når min søppel hentes?

  Les saken »

 • Å skape normalitet i en unormal hverdag.

  Den nye hverdagen påvirker oss i stor grad ved at vi må forholde oss til restriksjoner og regler for å forhindre smitte av koronaviruset.

  Les saken »

 • Informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere - permitteringer som følge av koronavirus

  Les saken »

 • Informasjonstelefon om Korona

  Hurdal har inngått samarbeid med Eidsvoll om felles informasjontelefon om Korona.

  Les saken »

 • Unngå å tenne bål i skogen

  Viktig info fra Øvre Romerike brann og redning. Unngå å tenne bål i skogen.

  Les saken »

 • Eksamen for 10.trinn og videregående skole er avlyst.

  Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

  Les saken »

 • Eiendomsskatt 2020 - offentlig ettersyn

  Informasjon sendes ut digitalt i uke 9

  Les saken »

 • Nasjonale tiltak videreføres

  De nasjonale tiltakene videreføres over påske, til og med mandag 13.april.

  Les saken »

 • Informasjon til næringslivet

  Les saken »

 • Ditt motiv på bokmerke?

  Tegnekonkurranse for elever i 1.- 4. trinn

  Les saken »

 • Vakttelefon for arbeidsgivere på Øvre Romerike

  I forbindelse med Corona situasjonen er det opprettet vakttelefon for arbeidsgivere på Øvre Romerike

  Les saken »

 • PressReader med utvidet lånetid

  Nå får innbyggerne i Viken tilgang til over 7000 aviser og magasiner på mer enn 60 språk. 60 dagers tilgang ved hver tilkobling. Tjenesten krever at du har lånekort.

  Les saken »

 • Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

  Det er innført en forskrift som gjør det ulovlig med opphold på hytte i annen kommunen enn der en er folkeregistrert. Dette gjennom forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

  Les saken »

 • Refusjon av utgifter til kommunal barnehage og SFO

  Hurdal kommune innførte 12.03.20 stengning av barnehager og SFO av smittevernhensyn, gjeldende fra 13.03.20. Det betales ikke for perioden barnehagen/SFO har stengt grunnet koronaviruset.

  Les saken »

 • Foreldre slipper å betale for barnhage og SFO

  Foreldre slipper å betale for barnehager og SFO i perioden de er stengt grunnet koronaviruset.

  Les saken »

 • Har du behov for litt ekstra støtte og hjelp?

  Hurdal frivilligsentral står parat til å koordinere behov som måtte komme.

  Les saken »

 • Pårørendelinjen

  Trenger du veiledning som pårørende?

  Les saken »

 • Foreldrebetaling barnehage og SFO

  Detaljer tilknyttet foreldrebetaling for barnehage, SFO og Kulturskolen i avstengningsperioden, må kommunen avklare med nasjonale myndigheter.

  Les saken »

 • Kontaktinformasjon psykisk helse og rus

  Les saken »

 • Tiltak satt inn i Hurdal på bakgrunn av Koronaviruset

  Her finner du informasjon om tiltak som gjøres fortløpende på grunn av Koronasituasjonen

  Les saken »

 • Alle politiske møter er utsatt

  Alle politiske møter er foreløpig utsatt til etter 26.mars.

  Les saken »

 • Henting av avfall

  Kommunen fortsetter å hente avfall som normalt inntil videre.

  Les saken »

 • Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19.

  Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Les saken »

 • Hurdal bibliotek stenger

  Hurdal bibliotek er stengt på ubestemt tid.

  Les saken »

 • Skole og barnehager stenger

  Med hjemmel i Smittevernlovens §4-1 stenger Hurdal skole(inkl SFO) og barnehager med virkning fra fredag morgen.

  Les saken »

 • Informasjon fra NAV

  NAV Hurdal opprettholder normal drift, men vil ikke ha fysiske brukermøter. Mottak holder stengt frem til 15 april.

  Les saken »

 • Oppdatert 12.3.: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne informerer - avlyst

  Har du en funksjonsnedsettelse, liten eller stor, eller er pårørende/verge er du hjertelig velkommen enten det gjelder barn eller voksen.

  Les saken »

 • Status og praktisk informasjon om Koronaviruset

  Denne siden oppdateres kontinuerlig om situasjonen rundt Coronaviruset.

  Les saken »

 • Koronavirus har kommet til Norge

  Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for de nasjonale tiltakene i tilknytning til koronaviruset.

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om smittevernberedskap i Hurdal

  Har du mistanker om smitte? (oppdatert 27. februar). Dersom du mistenker at du er smittet av coronavirus skal du ringe ditt fastlegekontor eller din legevakt for å få råd om dette. Du skal ikke oppsøke skranke eller venterom i legekontoret eller på legevakt.

  Les saken »

 • Foredrag for foreldre på ungdomsskolen

  Uke 10 og 11 kommer Steinar, Morten og Christina fra Klinkikk 5029 til Hurdal skole og kultursenter.

  Les saken »

 • Faktura fra kommunen i februar

  Hurdal kommune har nå sendt ut faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt

  Les saken »

 • Bokanmeldelser til inspirasjon og motivasjon

  Elever anmelder bøker for hverandre i Hurdal bibliotek.

  Les saken »

 • Trenger du barnehageplass?

  Les saken »

 • Nye vannledninger

  Det graves mye i Hurdal om dagen. Det arbeides med å forbedre vårt vannledningssystem.

  Les saken »

 • Hurdal frivilligsentral er etablert

  Nye Hurdal frivilligsentral er etablert og skal bidra til å skape gode møteplasser for alle.

  Les saken »

 • Kommunale avgifter mai 2019

  Kommunale avgifter (renovasjon, feiing og eiendomsskatt) mai 2019

  Les saken »

 • Pysjfest på skolen eller i barnehagen

  Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

  Les saken »

 • Kulturskolen

  Godt nyttår og velkommen til et nytt år i kulturskolen.

  Les saken »

 • Egenberedskap

  Kampanje for å ruste Norges innbyggere dersom en krise skulle inntreffe

  Les saken »

 • Budsjett 2019

  Handlingsprogram 2019-2022

  Les saken »

 • Kunngjøring - Hurdal kommuneplan 2018 - 2040

  Les saken »

 • Prosjekt Inkluderende barnehage- og skolemiljø

  Hurdal er med i nasjonal satsing mot mobbing

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41
Sist endret: 25.03.2020 09:34