Har du omsorg til overs og er glad i ungdom? Bli leder i Flyt Hurdal!

Vi ser etter tre ledere til fritidsprogrammet Flyt for oppstart høsten 2021.

Flyt er et program med spennende aktiviteter og nyttige øvelser for ungdom på tiende trinn som vil bruke fritiden til å forberede framtiden. Flyt gjennomføres på kveldstid og i helger i Hurdal.

 

Kan du tenke deg å bidra med en eller flere av disse oppgavene?

• Være sammen med ungdom i aktiviteter

• Lede øvelser og formidle kunnskap

• Lage mat

 

Du får opplæring, oppfølging og attest av Kronprinsparets Fond, du blir en del av nettverket av Flyt-ledere over hele landet og ikke minst får du være med på å styrke ungdom i Hurdal!

 

Ta kontakt med Flyt-sjef Monika på meh@kppfond.no innen 1. mai.

Les mer om Flyt på flytprogrammet.no.

Rettigheter: Kronprinsparets fond

 • Lyst til å være tilkallingsvikar ved Hurdal skole og kultursenter?

  Les saken »

 • Koronaoppdatering

  Les saken »

 • 8. mai - frigjøringsdag og nasjonale veterandag.

  I dag ærer vi alle som har gjort en innsats for Norge i krig og konflikt!

  Les saken »

 • Innskrivningsdager

  Les saken »

 • Årets 17. mai program er klart.

  Les saken »

 • Bli med på Sommerles!

  Fra 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. trinn delta på Sommerles.no.

  Les saken »

 • Påmelding til Forskerfabrikken´s sommerlab er åpen.

  Elever som skal starte i 5. - 7. trinn ønskes velkommen til å delta på Forskerfabrikken´s sommerlab i uke 26!

  Les saken »

 • Bli leder i Flyt Hurdal!

  Les saken »

 • Kommunal kompensasjonsordning 2021

  Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Hurdal kommune

  Les saken »

 • Råd til årets russ.

  Les saken »

 • Spyling av vannledningsnettet

  Spyling av hovedledningsnettet vil pågå fra mandag 26. april til torsdag 6. mai. Det må påregnes dårlig trykk og noe grumset vann i denne perioden. Enkelte områder kan i tidsrommet for spyling bli helt uten vann om natten.

  Les saken »

 • Utsatt frist for å søke driftsstøtte til lag og foreninger

  Les saken »

 • Endring i tiltaksnivå for Hurdal

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 21.april 2021

  Les saken »

 • Mobil gjenvinningsstasjon

  Les saken »

 • Koronaoppdateringer

  Les saken »

 • Velkommen til Forskerfabrikkens sommerlab.

  Les saken »

 • Koronaoppdatering

  Les saken »

 • Koronavirus og Ramadan

  Korona-pandemien gjør at muslimenes hellige måned ikke kan markeres helt som vanlig. Takk for at du gjør det du kan for at det skal bli en smittefri ramadan-markering!

  Les saken »

 • 4. klasse trenger hjelp til å samle inn batterier!

  Les saken »

 • Gratis klima- og energirådgivning

  Kampanje rettet mot boligeiere

  Les saken »

 • Koronasmart skolereise

  Reis koronasmart til skolen!

  Les saken »

 • Bålforbud fra 15. april

  Les saken »

 • Oppdatering koronasituasjon

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 14.4.21

  Les saken »

 • Besøksrutiner ved Hurdal helsetun

  Fra 01.03.2021 og inntil videre gjelder følgende besøksrutiner ved Hurdal helsetun.

  Les saken »

 • Lavere tiltaksnivå i Hurdal

  Av kommunene på Øvre Romerike er det kun Hurdal som får et noe lettere tiltaksnivå. Kommunen flyttes fra tiltaksnivå 5a til 5b i Covid-19 forskriften. Endringene gjelder fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april.

  Les saken »

 • Husk søknadsfrist for SFO

  Søknadsfristen for SFO for skoleåret 2021/2022 er 15. april.

  Les saken »

 • Renovasjon i forbindelse med høytider

  Noen endringer i innkjøringsrutene

  Les saken »

 • Nytt Hurdalsmagasin

  Les saken »

 • Oppdatering smittesituasjonen

  Les saken »

 • Koronaoppdatering

  Les saken »

 • Vaksineoppdatering

  Les saken »

 • Innskriving for skoleåret 2021/2022

  Les saken »

 • Strengere anbefalinger

  Det er nå innført strengere anbefalinger for sosial kontakt i forbindelse med smittesituasjonen i Viken fylke.

  Les saken »

 • Innføring av strenge regionale tiltak

  Regjeringen har fra midnatt 16.mars innført strenge regionale tiltak for hele Viken fylke.

  Les saken »

 • Utvidelse av Hurdal skole

  Les saken »

 • Oppdateringer om smittesituasjonen i Hurdal.

  Les saken »

 • FHI og Legemiddelverket stanser all vaksinering med AstraZeneca.

  Les saken »

 • Status for vaksinering

  Les saken »

 • Forprosjekt framtidig vann- og avløpsløsning for Hurdal

  Onsdag 24.mars skal kommunestyret fatte vedtak angående ny vann- og avløpsløsning for Hurdal kommune. Saksdokumentene tilgjengeliggjøres nå, slik at alle som ønsker kan lese disse i god tid før møtet.

  Les saken »

 • Oppdatering smittesituasjonen og vaksinasjon

  Les saken »

 • Tverrfaglig innsatsteam

  Les saken »

 • Lekkasjesøk

  Les saken »

 • Informasjon fra arbeidstilsynet

  Les saken »

 • Åpning av teststasjon i Hurdal

  Les saken »

 • Koronatest og prøvesvar

  Fra 22. februar vil du ha mulighet til å teste deg for koronaviruset i Hurdal.

  Les saken »

 • Sjekkliste ved vaksinasjon

  Les saken »

 • Hilsen fra smittesporingsteamet til alle innbyggere i Hurdal.

  Les saken »

 • Lokal forskrift om midlertidig tiltak for å forebygge Koronasmitte

  Kommunestyret har i dag vedtatt lokal forskrift om midlertidige tiltak for å forebygge Koronasmitte

  Les saken »

 • Kontaktinfo smittesporing og vaksinering

  Les saken »

 • Driftsstøtte til lag og foreninger

  Søknadsfristen for driftsstøtte utsettes til 1.mai

  Les saken »

 • Vær bevisst på antall nærkontakter

  For å begrense smitte er det viktig å være bevisst på hvor mange man møter og redusere antallet. Dette bidrar til å redusere risikoen for å selv bli smittet og smitte andre.

  Les saken »

 • Tilbud om koronavaksine til innbyggere over 65 år.

  Informasjon og tilbud om koronavaksinasjon til innbyggere som er 65 år eller eldre i Hurdal.

  Les saken »

 • Nye innreiseregler til Norge.

  Regjeringen har innført nye retningslinjer for innreise til Norge. Retningslinjene gjelder fra 24.1 klokken 24.00

  Les saken »

 • Gruppeveiledning i metodikken SAVE

  Psykisk helse og rus tilbyr følgende gruppeveiledning for mennesker som står i belastende situasjoner over lang tid ( for eksempel: kronisk sykdom, pårørende til personer med kronisk sykdom eller andre utfordringer, belastende livssituasjoner)

  Les saken »

 • Viderefører strenge tiltak - noen lettelser for barn og unge

  Hurdal kommune følger regjeringens oppdaterte smitteverntiltak. Det betyr at skolen går tilbake på gult nivå, og at lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge ikke lenger frarådes.Regjeringen letter også på besøksreglene, mens skjenkestoppen videreføres og toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

  Les saken »

 • Kurs i mestring av depresjon

  Hurdal starter i samarbeid med Eidsvoll kurs i depresjonsmestring.

  Les saken »

 • Reisende til Norge/Travel to Norway/Przyjazd do Norwegii

  Les saken »

 • Undersøkelser av spillvannsledninger på Østsiden

  Hurdal kommune skal undersøke spillvannsledningsnettet i området ved Haraldvangen og Blindesenteret på Østsidevegen, med oppstart fra tirsdag 11. januar.

  Les saken »

 • Ledige plasser i kulturskolen

  Kulturskolen i Hurdal har ledige plasser. Blir du med?

  Les saken »

 • Forprosjekt VA-løsning samarbeid og egenregi

  Administrasjon ønsker mer offentlighet og legger ut delutredninger utarbeidet av Sweco. Delutredningene omhandler både egenregiløsningen og samarbeidsløsningen. Dette er dokumenter på lik linje med en del andre utredninger, som er underlagsdokumenter for den videre analyse og sammenstilling i prosjektet. På bakgrunn av dette vil prosjektet utarbeide en sak til politisk behandling som vil inneholde en anbefaling for den beste langsiktig løsning i et perspektiv på 50-100 år.

  Les saken »

 • Koronavaksine

  Les saken »

 • Prosjektene kan starte opp.

  Formannskapet i Hurdal har nå tildelt 15 prosjekter midler fra det kommunale næringsfondet.

  Les saken »

 • Arbeider på Garsjøvegen

  I Garsjøvegen er det påbegynt utskiftning av stikkrenner for forberedelser til asfaltering. Veien vil tidvis være stengt denne uken. Asfaltering vil skje først til våren 2021.

  Les saken »

 • Lag og foreningsregister

  På Hurdal kommunes hjemmeside kan du enkelt registere ditt lag/forening.

  Les saken »

 • Influensavaksine

  Høsten er her, og det er også årets vaksine mot sesonginfluensa. Vi gir deg svarene på det du og mange lurer på om influensavaksinering i Hurdal.

  Les saken »

 • Covid 19 - Nytt smittesporingssystem

  Nå kan du registrere nærkontaktene dine digitalt

  Les saken »

 • Kulturskole

  Lyst til å høre mer om kulturskolen i Hurdal?

  Les saken »

 • Innbyggerinfo - spørsmål og svar om VA

  VA-prosjektene vekker mange spørsmål hos innbyggerne og her prøver vi å svare på noen av dem.

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41
Sist endret: 27.04.2021 15:31