Aktuelt

 • Når skal søpla tømmes hos deg?

  Lurer du på når søpla skal tømmes hos deg?

  Les saken »

 • Parkering ved Hurdal skole og kultursenter

  Det nærmer seg nytt skoleår, og i den forbindelse er det nå kommet nye skilt ved parkeringsplassen på skolen.

  Les saken »

 • Badevannsprøver

  Resultater av prøver tatt av badevann på Øvre Romerike

  Les saken »

 • Står du i manntallet?

  Navnet ditt må stå i manntallet dersom du skal kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

  Les saken »

 • Tiltak for lavere strømutgifter

  Energiportalen gjør energianalyse av samtlige norske boliger

  Les saken »

 • Renovasjon rute 314

  Forsinket henting i uke 27

  Les saken »

 • Pårørendeskole for demens

  Eidsvoll- og Hurdal kommune arrangerer kurs for pårørende og venner til personer med demens høsten 2019.

  Les saken »

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019, Forhåndsstemming

  Har du ikke mulighet til å møte opp på valgdagen 8. - 9.september?

  Les saken »

 • Regler for bruk av vannscooter

  Det er forbudt å bruke vannscooter på alle innsjøer og vassdrag i Hurdal kommune

  Les saken »

 • Informasjon om nyhetsbrev

  Vi informerer i ulike kanaler og er i dialog med våre innbyggere hver eneste dag.

  Les saken »

 • Forfatterbesøk av Kjell Ola Dahl

  22. oktober kl. 18 kommer Kjell Ola Dahl til Hurdal bibliotek.

  Les saken »

 • eTorg

  Kommunen har etablert tjenesten e-Torg.

  Les saken »

 • Kunstutstilling

  Galleri torget arrangerer kunstutstilling 22.juni - 31.august.

  Les saken »

 • Åpent hus for Hurdal frivilligsentral

  Hurdal frivilligsentral holder åpent hus på aktivitetshuset!

  Les saken »

 • Hurdal frivilligsentral er etablert

  Nye Hurdal frivilligsentral er etablert og skal bidra til å skape gode møteplasser for alle.

  Les saken »

 • Stengt servicetorg

  Servicetorget holder stengt fredag 07.06. for besøkende

  Les saken »

 • Familieforestilling med Askeladden

  "Jeg fant, jeg fant!", sa Askeladden. Kom og se Askeladden sin eventyrlige og spennende ferd lørdag 31. august.

  Les saken »

 • Bygdedag

  Årets bygdedag arrangerers 24. august.

  Les saken »

 • Sommer på helsestasjonen 2019

  Les saken »

 • Feil på faktura for eiendomsskatten.

  Det har dessverre skjedd en feil ved faktureringen av eiendomsskatten for alle takserte eiendommer i kommunen.

  Les saken »

 • Kommunale avgifter mai 2019

  Kommunale avgifter (renovasjon, feiing og eiendomsskatt) mai 2019

  Les saken »

 • Kommunestyrevalget 2109 - Godkjente valglister

  I valgstyrets møte 15.mai, ble 9 listeforslag til Kommunestyrevalget 2109, godkjent.

  Les saken »

 • Pysjfest på skolen eller i barnehagen

  Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

  Les saken »

 • Sommerles

  Les bøker, registrer dem og få digitale trofeer på Sommerles.no.

  Les saken »

 • Spyling av hovedledningsnettet for vann 2019

  Spyling vil pågå i tidsrommet 29.04.19-10.05.19

  Les saken »

 • Mobil gjenvinningsstasjon

  Det blir mobil gjenvinningsstasjon ved gamle kommunen i uke 19 og uke 38

  Les saken »

 • Unge talenter fra Hurdal

  UKM fylkesfinalen gikk av stabelen i Asker 14.-12. april. Hurdal var godt representert både på scenen og i kunstutstillingen.

  Les saken »

 • Bærekraftfestivalen 2019

  Bærekraftfestivalen 2019 arrangeres i Fremtidssmia 7. og 8. september

  Les saken »

 • UKM

  I helgen har mange flinke barn og unge deltatt på UKM lokalmønstring i Hurdal.

  Les saken »

 • Kommunale avgifter 1. termin 2019

  Vann- og avløp faktura med årsoppgjør 2018 og akonto 1. halvår 2019

  Les saken »

 • Kjetil Kokkim er ny rådmann i Hurdal

  Les saken »

 • Nytt slamtømmefirma fra 01.01.2019

  Les saken »

 • Kulturskolen

  Godt nyttår og velkommen til et nytt år i kulturskolen.

  Les saken »

 • ØRAS renovasjon og avfallskalender 2019

  Les saken »

 • Egenberedskap

  Kampanje for å ruste Norges innbyggere dersom en krise skulle inntreffe

  Les saken »

 • Manøvreringsreglement for Hurdalssjøen

  Perioden med praktisering av prøvereglementet blir forlenget til høsten 2019

  Les saken »

 • Offentlig søkerliste - rådmann

  Les saken »

 • Budsjett 2019

  Handlingsprogram 2019-2022

  Les saken »

 • Kommune-Kari

  Spør Kommune-Kari om det du lurer på så finner hun svaret for deg

  Les saken »

 • Kulturskolen

  Velkommen til skolestart for kulturskolen

  Les saken »

 • Beitedyr

  Vakttelefoner for meldinger vedrørende beitedyr

  Les saken »

 • Kunngjøring - Hurdal kommuneplan 2018 - 2040

  Les saken »

 • Veteranplan for kommunene på Øvre Romerike

  Etter vedtak i Øvre Romerike Utvikling 20.10.17 (saksnr. 54/17) er kommunene i Gardermo-regionen i gang med å utarbeide en interkommunal veteranplan. Frist for innspill er 27.05.18.

  Les saken »

 • Prosjekt Inkluderende barnehage- og skolemiljø

  Hurdal er med i nasjonal satsing mot mobbing

  Les saken »

 • Etablerertjenesten på Øvre Romerike

  Etablerertjenesten på Øvre Romerike leveres av Det Kongelige Selskap for Norges Vel fra 1.1.2018.Vi har fast kontorplass på rådhuset til Ullensaker kommune på Jessheim, men vi vil også ha en ambulerende kontortjeneste rundt i de ulike kommunene. Faste kontordager er mandager og onsdager.

  Les saken »

 • Skabb – hvordan forholder vi oss til det?

  Det er blitt påvist skabb i flere av kommunene på Øvre Romerike over en periode på flere måneder – og i den forbindelse ønsker kommuneoverlegene å gi publikum noen råd og peke på realiteter.

  Les saken »

 • Besøksvenn på sykehjemmet

  Har du tid og energi til overs?

  Les saken »

 • Drømmestipendet

  Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Deres håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer

  Les saken »

 • Registrering av lag og foreninger

  Les saken »

 • Driftsstøtte til lag og foreninger

  Les saken »

 • Forklaring til faktura og gebyrer for vann og avløp

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41
Sist endret: 02.06.2016 15:42