Aktuelt

 • Søk støtte i kommunens næringsfond!

  Hurdal kommune ble sommeren 2020 tildelt 1,5 millioner kroner til et kommunalt næringsfond.

  Les saken »

 • Skolen deltar i brannvernuka

  Les saken »

 • Mobil gjenvinningstasjon

  Denne uken er det mobil gjenvinningsstasjon i Hurdal 14.-18. sept. kl. 13:00 – 20:00.

  Les saken »

 • Digital festival

  Velkommen til Digital festival! Bli kjent med digitale tjenester i Hurdal kommune. Få kontroll over ditt digitale liv med verktøysettet "Data Detox". En ekstern foreleser, Pensjonistforbundet, gir en innføring i velferdsteknologiens muligheter. Digital festival arrangeres av Hurdal bibliotek med et knippe presentasjoner med fokus på det digitale 14. - 20. september.

  Les saken »

 • Vil OsloMet plassere sin Campus i Gardermoregionen?

  Styret i Gardermoregionen interkommunale politiske råd har tatt til orde for at OsloMet skal løfte blikket og se mot vår region.

  Les saken »

 • Endringer i råd om når man må være hjemme fra skolen ved sykdom

  Les saken »

 • Tilfluktsrom

  Oppfordring til alle eiere og brukere av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg - kontroller at ingen uvedkomne lett kan komme seg inn

  Les saken »

 • Nytt kurstilbud til innbyggerne i Hurdal

  Kurs i mestring av depresjon

  Les saken »

 • Høstferieaktiviteter for barn og unge

  Les saken »

 • Digitale enheter til alle elever ved Hurdal skole og kultursenter

  Les saken »

 • Plan for spyling av vannledninger høsten 2020

  I uke 38 og 39 blir det spyling av det kommunale hovedledningsnettet. Spylingen vil pågå i tidsrommet 14.09.20.-25.09.20

  Les saken »

 • Kulturskole

  Er du gla i sang og musikk og ønsker å utvikle din musikalitet?

  Les saken »

 • Jordmortjenesten i Hurdal kommune 2020/2021

  Les saken »

 • Bygdekino

  Fredag 21.august starter Bygdekinoen opp igjen!

  Les saken »

 • Torvdagen avlyses

  På grunn av smittefare for Covid-19 avlyses torvdagen i 2020.

  Les saken »

 • Redusert betaling i skolefritidsordningen

  Les saken »

 • Skole – informasjon om koronasituasjonen

  Les saken »

 • Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner

  En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

  Les saken »

 • Nå kan toalett fra båter tømmes direkte til godkjente anlegg på land

  Gode sanitærforhold er viktig både til lands og til vanns.

  Les saken »

 • Trivsel på friluftsområder og badeplasser

  I sommer forventer vi at badeplassene i kommunen blir ekstra godt besøkt.

  Les saken »

 • Vakttelefon beitedyr

  Har du spørsmål vedrørende beitedyr i Hurdal?

  Les saken »

 • Psykisk helse og rus har flyttet

  Les saken »

 • Startlån for 2020

  Alle tildelte midler til kommunen er lånt ut

  Les saken »

 • Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

  Tid for å søke for barnehageåret 2020/2021

  Les saken »

 • Stolpejakten er i gang.

  Det er klart for Stolpejakten i Hurdal

  Les saken »

 • Innbyggerinfo - spørsmål og svar om VA

  VA-prosjektene vekker mange spørsmål hos innbyggerne og her prøver vi å svare på noen av dem.

  Les saken »

 • Nytt kontaktpunkt for renovasjon

  Fra 1.5.2020 vil ØRAS bli kontaktpunktet når det gjelder spørsmål om renovasjon. Fra samme dato vil renovasjonsselskapet NordRen begynne å hente renovasjon hjemme hos deg med sine oransje biler.

  Les saken »

 • Koronasituasjonen

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41
Sist endret: 25.03.2020 09:34