• Oppdatering om mobilmast på Buråsen

  Vi har nå fått informasjon om at masten på Buråsen vil bli reetablert ila 2-3 uker.

  Les saken »

 • Kulturpris og idrettsstipend

  Les saken »

 • Brann i mobilmast.

  Les saken »

 • TV aksjon 2021

  Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 24. oktober.

  Les saken »

 • Nytt om Koronavaksine og årets influensavaksine

  Informasjon om oppfriskningsdose med koronavaksine samt årets influensavaksine

  Les saken »

 • Fotokonkurranse

  Les saken »

 • Velkommen til BUA

  Les saken »

 • Vi trenger frivillige til å betjene vår nye utstyrssentral, BUA

  Les saken »

 • Mobil gjenvinningsstasjon

  Kast det du ikke trenger på kommunens mobile gjenvinningsstasjon.

  Les saken »

 • Program for ferieaktiviteter er klart.

  Les saken »

 • Kommunestyre 15.09.2021

  Kommunestyrets møte kan følges digitalt.

  Les saken »

 • Møte i valgstyret

  I møte i valgstyret 14.september, ble valgstyrets møtebok for Stortingsvalget 2021 gjennomgått og godkjent.

  Les saken »

 • Valgresultat

  Foreløpige resultater blir publisert fra kl 21.00.

  Les saken »

 • Spyling

  Spyling av hovedledningsnettet i uke 37

  Les saken »

 • Tannhelsekampanje

  gratis elektrisk tannbørste til alle barn født i 2018.

  Les saken »

 • Stortingsvalg 2021

  Praktisk informasjon om valgdagene.

  Les saken »

 • Skolevalg 2021

  Les saken »

 • Hilsen fra ordfører og rådmann

  Hurdal er en god kommune å bo i!

  Les saken »

 • Lekkasjesøk

  Det vil bli gjennomført lekkasjesøk på det kommunale vannledningsnettet i morgen, tirsdag 7. september, langs Grensevegen i Rustad.

  Les saken »

 • Tilbud om koronavaksine til 16 og 17 åringer

  Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksine, etter råd fra Folkehelseinstituttet.

  Les saken »

 • Etablering av fiberkabel i deler av kommunen.

  Les saken »

 • Hjertetrim med fysioterapeut

  Les saken »

 • Påmeldingen til Beintøft 2021 har åpnet!

  Les saken »

 • Utfordringer med telefonene på sykehjemmet

  Les saken »

 • Kurs i mestring av depresjon

  Les saken »

 • Redusert betaling SFO 1.-4. trinn

  Les saken »

 • Velkommen til nytt skoleår

  Les saken »

 • Stortingsvalg 2021 - forhåndsstemming

  Forhåndsstemmelokalet åpner tirsdag 10.august kl 11.00.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 31

  Les saken »

 • Vaksinasjon

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet

  Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

  Les saken »

 • Sametingsvalget

  Står du i Samemanntallet?

  Les saken »

 • Står du i manntallet?

  Navnet ditt må stå i manntallet dersom du skal kunne stemme ved Stortingsvalget 2021.

  Les saken »

 • 22.juli markering

  Les saken »

 • Pressemelding badevann uke 28

  Les saken »

 • Nye besøksrutiner ved Hurdal helsetun.

  Fra og med 26.jun er det nye besøksrutiner for Hurdal helsetun.

  Les saken »

 • Innspilling av Farmen i Steinsjøen

  Farmen innspilling vil foregå på Steinsjøen gård i perioden 22.juli - 4.oktober.

  Les saken »

 • Lyst til å spille i band?

  Les saken »

 • Tildeling av midler.

  Les saken »

 • Politiske møter 16.06.2021

  Møte i formannskapet kl 16, og møte i kommunestyret kl 17, kan følges digitalt her på kommunens nettsider, og på facebook.

  Les saken »

 • Har du lyst til å synge i kor?

  Les saken »

 • Formannskapet 09.06.2021

  Formannskapets møte kan følges på kommunens nettsider.

  Les saken »

 • Besøk på skolen for årets skolestartere.

  Les saken »

 • Sommerferieaktiviteter for barn og unge!

  Også i år arrangerer frivilligsentralen og kommunen gratis sommerferieaktiviteter for barn og unge.

  Les saken »

 • Vannrestriksjoner

  Kommunen innfører hagevanningsforbud

  Les saken »

 • Besøksrutiner Hurdal sykehjem

  Gjelder fra 27.05.2021 og inntil videre

  Les saken »

 • Ekstraordinært møte i kommunestyret 27.05.2021

  Det avholdes ekstraordinært møte i kommunestyret i kveld, 27.05.21 kl 18.00.

  Les saken »

 • Trinn to i nasjonal gjenåpningsplan trådte i kraft i dag, 27.mai.

  I trinn to av gjenåpningsplanen gjøres det en del andre lettelser, f. eks. antall personer på arrangementer, i idretts- og fritidsaktiviteter samt rundt sosial kontakt blant flere andre lettelser.

  Les saken »

 • Sommerskole/aktivitetsuke på Hurdal Verk folkehøgskole.

  For elever som skal starte i 8. - 10. trinn.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 19.05.21

  Kommunestyret 19.mai, vil avholdes fysisk for representantene. Det er dessverre ikke tilgang for publikum, men møtet kan følges digitalt.

  Les saken »

 • Sommerskole for elever som skal starte i 2.-4.trinn.

  Les saken »

 • Lyst til å være tilkallingsvikar ved Hurdal skole og kultursenter?

  Les saken »

 • Koronaoppdatering

  Les saken »

 • Påmelding til Forskerfabrikken´s sommerlab er åpen.

  Elever som skal starte i 5. - 7. trinn ønskes velkommen til å delta på Forskerfabrikken´s sommerlab i uke 26!

  Les saken »

 • Kommunal kompensasjonsordning 2021

  Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Hurdal kommune

  Les saken »

 • Råd til årets russ.

  Les saken »

 • Endring i tiltaksnivå for Hurdal

  Les saken »

 • Koronaoppdateringer

  Les saken »

 • Velkommen til Forskerfabrikkens sommerlab.

  Les saken »

 • Koronaoppdatering

  Les saken »

 • Koronasmart skolereise

  Reis koronasmart til skolen!

  Les saken »

 • Oppdatering koronasituasjon

  Les saken »

 • Lavere tiltaksnivå i Hurdal

  Av kommunene på Øvre Romerike er det kun Hurdal som får et noe lettere tiltaksnivå. Kommunen flyttes fra tiltaksnivå 5a til 5b i Covid-19 forskriften. Endringene gjelder fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april.

  Les saken »

 • Nytt Hurdalsmagasin

  Les saken »

 • Oppdatering smittesituasjonen

  Les saken »

 • Vaksineoppdatering

  Les saken »

 • Utvidelse av Hurdal skole

  Les saken »

 • Oppdateringer om smittesituasjonen i Hurdal.

  Les saken »

 • Status for vaksinering

  Les saken »

 • Forprosjekt framtidig vann- og avløpsløsning for Hurdal

  Onsdag 24.mars skal kommunestyret fatte vedtak angående ny vann- og avløpsløsning for Hurdal kommune. Saksdokumentene tilgjengeliggjøres nå, slik at alle som ønsker kan lese disse i god tid før møtet.

  Les saken »

 • Lekkasjesøk

  Les saken »

 • Informasjon fra arbeidstilsynet

  Les saken »

 • Sjekkliste ved vaksinasjon

  Les saken »

 • Hilsen fra smittesporingsteamet til alle innbyggere i Hurdal.

  Les saken »

 • Lokal forskrift om midlertidig tiltak for å forebygge Koronasmitte

  Kommunestyret har i dag vedtatt lokal forskrift om midlertidige tiltak for å forebygge Koronasmitte

  Les saken »

 • Kontaktinfo smittesporing og vaksinering

  Les saken »

 • Vær bevisst på antall nærkontakter

  For å begrense smitte er det viktig å være bevisst på hvor mange man møter og redusere antallet. Dette bidrar til å redusere risikoen for å selv bli smittet og smitte andre.

  Les saken »

 • Tilbud om koronavaksine til innbyggere over 65 år.

  Informasjon og tilbud om koronavaksinasjon til innbyggere som er 65 år eller eldre i Hurdal.

  Les saken »

 • Forprosjekt VA-løsning samarbeid og egenregi

  Administrasjon ønsker mer offentlighet og legger ut delutredninger utarbeidet av Sweco. Delutredningene omhandler både egenregiløsningen og samarbeidsløsningen. Dette er dokumenter på lik linje med en del andre utredninger, som er underlagsdokumenter for den videre analyse og sammenstilling i prosjektet. På bakgrunn av dette vil prosjektet utarbeide en sak til politisk behandling som vil inneholde en anbefaling for den beste langsiktig løsning i et perspektiv på 50-100 år.

  Les saken »

 • Koronavaksine

  Les saken »

 • Innbyggerinfo - spørsmål og svar om VA

  VA-prosjektene vekker mange spørsmål hos innbyggerne og her prøver vi å svare på noen av dem.

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41
Sist endret: 31.05.2021 12:27