Aktuelt

 • Rus- og psykiatri tjenesten i Hurdal

  Tilgjengelighet fra 1. juli til 7. august

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 26

  Det meldes om fortsatt gode temperaturer og god kvalitet på badevannet i Hurdal.

  Les saken »

 • Trivsel på friluftsområder og badeplasser

  I sommer forventer vi at badeplassene i kommunen blir ekstra godt besøkt.

  Les saken »

 • Avsluttet leieforhold på Dalheim

  Leieforholdet mellom Hurdal sentrumsforening og Hurdal kommune er avsluttet.

  Les saken »

 • Vannrestriksjoner

  Hurdal kommune innførte vanningsforbud 19. juni 2020. For alle abonnenter på det kommunale vannverket er det nå bare lov å vanne med kanne og håndholdt slange.

  Les saken »

 • Vakttelefon beitedyr

  Har du spørsmål vedrørende beitedyr i Hurdal?

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 25

  Les saken »

 • NAV Hurdal åpner igjen

  Gjelder fra uke 25, tirsdag 16. juni

  Les saken »

 • Psykisk helse og rus har flyttet

  Les saken »

 • E-bøker og e-lydbøker på engelsk!

  Bibliotekene i Viken med ny tjeneste, Libby.

  Les saken »

 • Tilbake til ordinære åpningstider ved biblioteket

  Hurdal bibliotek er åpent følgende tider:

  Les saken »

 • Startlån for 2020

  Alle tildelte midler til kommunen er lånt ut

  Les saken »

 • Ferieaktiviteter i sommer

  Les saken »

 • Meieriodden skal rustes opp!

  Send oss ditt innspill innen 8. juni

  Les saken »

 • Opphevelse av besøksforbud ved Hurdal helsetun

  Hurdal Helsetun følger Folkehelseinstituttets siste direktiver og utvider antall besøksdager og tider.

  Les saken »

 • Høring - valg av meddommere

  Valg av meddommere til tingrett, lagmannsrett og jordskifterett

  Les saken »

 • Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

  Tid for å søke for barnehageåret 2020/2021

  Les saken »

 • Kommunal faktura

  2. termin med forfall ca 20. juni

  Les saken »

 • Stolpejakten er i gang.

  Det er klart for Stolpejakten i Hurdal

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

  Les saken »

 • Innbyggerinfo - spørsmål og svar om VA

  VA-prosjektene vekker mange spørsmål hos innbyggerne og her prøver vi å svare på noen av dem.

  Les saken »

 • Bli med på Sommerles!

  Sommerles er en lesekampanje for barn i 1. - 7. trinn fra 1. juni til 31. august.

  Les saken »

 • Informasjon om skoletransport

  Smitteverntiltakene medfører noen nye reisevaner for elevene

  Les saken »

 • Gjenåpning av skole

  I løpet av uke 22 skal alle elever tilbake på skolen.

  Les saken »

 • Nytt kontaktpunkt for renovasjon

  Fra 1.5.2020 vil ØRAS bli kontaktpunktet når det gjelder spørsmål om renovasjon. Fra samme dato vil renovasjonsselskapet NordRen begynne å hente renovasjon hjemme hos deg med sine oransje biler.

  Les saken »

 • Åpen linje til helsesykepleier

  Les saken »

 • Kulturskolen åpner gradvis

  Kulturskolen åpner gradvis fra mandag 27.april.

  Les saken »

 • Kosting av kommunale veger og plasser

  Vårpuss

  Les saken »

 • Kompensasjonsguide for kriserammede bedrifter

  Les saken »

 • Gradvis gjenåpning av skole og barnehager

  Regjeringen besluttet 7. april en gradvis gjenåpning av barnehager og skole etter påske.

  Les saken »

 • Informasjon om krisepakken til kultur, idrett og frivillighet

  Kompensasjonsordning for lag og foreninger

  Les saken »

 • Å skape normalitet i en unormal hverdag.

  Den nye hverdagen påvirker oss i stor grad ved at vi må forholde oss til restriksjoner og regler for å forhindre smitte av koronaviruset.

  Les saken »

 • Informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere - permitteringer som følge av koronavirus

  Les saken »

 • Unngå å tenne bål i skogen

  Viktig info fra Øvre Romerike brann og redning. Unngå å tenne bål i skogen.

  Les saken »

 • Eksamen for 10.trinn og videregående skole er avlyst.

  Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

  Les saken »

 • Nasjonale tiltak videreføres

  De nasjonale tiltakene videreføres over påske, til og med mandag 13.april.

  Les saken »

 • Informasjon til næringslivet

  Les saken »

 • Vakttelefon for arbeidsgivere på Øvre Romerike

  I forbindelse med Corona situasjonen er det opprettet vakttelefon for arbeidsgivere på Øvre Romerike

  Les saken »

 • PressReader med utvidet lånetid

  Nå får innbyggerne i Viken tilgang til over 7000 aviser og magasiner på mer enn 60 språk. 60 dagers tilgang ved hver tilkobling. Tjenesten krever at du har lånekort.

  Les saken »

 • Refusjon av utgifter til kommunal barnehage og SFO

  Hurdal kommune innførte 12.03.20 stengning av barnehager og SFO av smittevernhensyn, gjeldende fra 13.03.20. Det betales ikke for perioden barnehagen/SFO har stengt grunnet koronaviruset.

  Les saken »

 • Foreldre slipper å betale for barnhage og SFO

  Foreldre slipper å betale for barnehager og SFO i perioden de er stengt grunnet koronaviruset.

  Les saken »

 • Har du behov for litt ekstra støtte og hjelp?

  Hurdal frivilligsentral står parat til å koordinere behov som måtte komme.

  Les saken »

 • Pårørendelinjen

  Trenger du veiledning som pårørende?

  Les saken »

 • Foreldrebetaling barnehage og SFO

  Detaljer tilknyttet foreldrebetaling for barnehage, SFO og Kulturskolen i avstengningsperioden, må kommunen avklare med nasjonale myndigheter.

  Les saken »

 • Tiltak satt inn i Hurdal på bakgrunn av Koronaviruset

  Her finner du informasjon om tiltak som gjøres fortløpende på grunn av Koronasituasjonen

  Les saken »

 • Informasjon fra NAV

  NAV Hurdal opprettholder normal drift, men vil ikke ha fysiske brukermøter. Mottak holder stengt frem til 15 april.

  Les saken »

 • Status og praktisk informasjon om Koronaviruset

  Denne siden oppdateres kontinuerlig om situasjonen rundt Coronaviruset.

  Les saken »

 • Koronavirus har kommet til Norge

  Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for de nasjonale tiltakene i tilknytning til koronaviruset.

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om smittevernberedskap i Hurdal

  Har du mistanker om smitte? (oppdatert 27. februar). Dersom du mistenker at du er smittet av coronavirus skal du ringe ditt fastlegekontor eller din legevakt for å få råd om dette. Du skal ikke oppsøke skranke eller venterom i legekontoret eller på legevakt.

  Les saken »

 • Pysjfest på skolen eller i barnehagen

  Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

  Les saken »

 • Egenberedskap

  Kampanje for å ruste Norges innbyggere dersom en krise skulle inntreffe

  Les saken »

 • Kunngjøring - Hurdal kommuneplan 2018 - 2040

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41
Sist endret: 25.03.2020 09:34