Aktuelt

 • Kurs om dysleksi

  PPT Hurdal arrangerer gratis kurs for foreldre/foresatte om dyleksi(lese- og skrivevansker)

  Les saken »

 • Min renovasjon

  Renovasjonsapp som gir deg tømmekalender, varsling og informasjon om sortering og returpunkt

  Les saken »

 • Vintervedlikehold av veger i Hurdal

  Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veier og gangveier. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger.

  Les saken »

 • Innføring av krav til kart ved bygg - og delesaker

  Les saken »

 • Dyriske strofer i biblioteket

  Velkommen til konsert i Hurdal bibliotek torsdag 20. februar

  Les saken »

 • Vannmåleravlesing - frist 6. januar

  Vannmålerkort blir sendt ut fredag 13. desember.

  Les saken »

 • Eiendomsgebyrer 4. kvartal 2019

  Slamtømming og eiendomsskatt

  Les saken »

 • Drikkevannstudien

  Bli med på drikkevannstudien for å bidra til bedre kunnskap om drikkevannet i Norge!

  Les saken »

 • Apper - Hurdal kommune og Borgermelding

  På innbyggerdagen 24.10 ble det lansert to nye apper som skal bidra til økt kommunikasjon mellom innbyggere og kommune.

  Les saken »

 • Nye vannledninger

  Det graves mye i Hurdal om dagen. Det arbeides med å forbedre vårt vannledningssystem.

  Les saken »

 • Ønsker du å bidra til å gi ungdom en god start på dagen?

  Etter høstferien starter vi med grøtservering til elever på ungdomstrinnet.

  Les saken »

 • Næringsforum og åpning av ny fabrikk

  Velkommen til næringsforum og åpning av ny fabrikk.

  Les saken »

 • Tiltak for lavere strømutgifter

  Energiportalen gjør energianalyse av samtlige norske boliger

  Les saken »

 • Pårørendeskole for demens

  Eidsvoll- og Hurdal kommune arrangerer kurs for pårørende og venner til personer med demens høsten 2019.

  Les saken »

 • Hurdal frivilligsentral er etablert

  Nye Hurdal frivilligsentral er etablert og skal bidra til å skape gode møteplasser for alle.

  Les saken »

 • Kommunale avgifter mai 2019

  Kommunale avgifter (renovasjon, feiing og eiendomsskatt) mai 2019

  Les saken »

 • Pysjfest på skolen eller i barnehagen

  Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

  Les saken »

 • Kulturskolen

  Godt nyttår og velkommen til et nytt år i kulturskolen.

  Les saken »

 • Egenberedskap

  Kampanje for å ruste Norges innbyggere dersom en krise skulle inntreffe

  Les saken »

 • Budsjett 2019

  Handlingsprogram 2019-2022

  Les saken »

 • Kunngjøring - Hurdal kommuneplan 2018 - 2040

  Les saken »

 • Prosjekt Inkluderende barnehage- og skolemiljø

  Hurdal er med i nasjonal satsing mot mobbing

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41
Sist endret: 02.06.2016 15:42