• Kommunale eiendomsgebyrer

  Les saken »

 • Oppdatering på smittesituasjonen 23. november

  Les saken »

 • Oppdatering på smittesituasjonen i Hurdal

  Smittesituasjonen i Hurdal er nå økende.

  Les saken »

 • Mandagsklubben er stengt.

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2021

  Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) er nå utlyst på Bufdir sine nettsider.

  Les saken »

 • Innføring av lokale smitteverntiltak i Hurdal

  Les saken »

 • Nye retningslinjer for besøk på helsetunet

  Gjelder fra 11.11.2020 og inntil videre

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 11.11.2020

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak

  Regjeringen har i dag lagt frem nye nasjonale smitteverntiltak

  Les saken »

 • Skatteoppkreverfunksjonen flyttes

  Les saken »

 • Utskiftning av hovedvannledninger

  Hurdal kommune rehabiliterer vannledninger uten å grave. Ved Hurdal verk og nordover langs Høversjøvegen til Snippen har Hurdal kommune skiftet ut nesten én kilometer med kommunale hovedvannsledninger ved kun å grave noen få hull i marken.

  Les saken »

 • Arbeider på Garsjøvegen

  I Garsjøvegen er det påbegynt utskiftning av stikkrenner for forberedelser til asfaltering. Veien vil tidvis være stengt denne uken. Asfaltering vil skje først til våren 2021.

  Les saken »

 • ALLEMED dugnad

  Fritidserklæringen løfter frem at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minste én organisert fritidsaktivitet.

  Les saken »

 • Lag og foreningsregister

  På Hurdal kommunes hjemmeside kan du enkelt registere ditt lag/forening.

  Les saken »

 • Influensavaksine

  Høsten er her, og det er også årets vaksine mot sesonginfluensa. Vi gir deg svarene på det du og mange lurer på om influensavaksinering i Hurdal.

  Les saken »

 • Refleksens dag

  Les saken »

 • Covid 19 - Nytt smittesporingssystem

  Nå kan du registrere nærkontaktene dine digitalt

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2020

  TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

  Les saken »

 • Nye renovasjonsruter i Hurdal

  Gjelder fra 1. oktober

  Les saken »

 • Anbud, oppgradering av friluftsområder

  Les saken »

 • Skolen deltar i brannvernuka

  Les saken »

 • Endringer i råd om når man må være hjemme fra skolen ved sykdom

  Les saken »

 • Plan for spyling av vannledninger høsten 2020

  I uke 38 og 39 blir det spyling av det kommunale hovedledningsnettet. Spylingen vil pågå i tidsrommet 14.09.20.-25.09.20

  Les saken »

 • Kulturskole

  Lyst til å høre mer om kulturskolen i Hurdal?

  Les saken »

 • Jordmortjenesten i Hurdal kommune 2020/2021

  Les saken »

 • Bygdekino

  Fredag 21.august starter Bygdekinoen opp igjen!

  Les saken »

 • Torvdagen avlyses

  På grunn av smittefare for Covid-19 avlyses torvdagen i 2020.

  Les saken »

 • Redusert betaling i skolefritidsordningen

  Les saken »

 • Skole – informasjon om koronasituasjonen

  Les saken »

 • Startlån for 2020

  Alle tildelte midler til kommunen er lånt ut

  Les saken »

 • Innbyggerinfo - spørsmål og svar om VA

  VA-prosjektene vekker mange spørsmål hos innbyggerne og her prøver vi å svare på noen av dem.

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41
Sist endret: 25.03.2020 09:34