• Står du i manntallet?

  Navnet ditt må stå i manntallet dersom du skal kunne stemme ved Stortingsvalget 2021.

  Les saken »

 • Oppdatering om cyanobakterier på badeplasser

  Les saken »

 • 22.juli markering

  Les saken »

 • Pressemelding, oppdatering om cyanobakterier i Hurdalssjøen

  Les saken »

 • Pressemelding badevann uke 28

  Les saken »

 • Nye besøksrutiner ved Hurdal helsetun.

  Fra og med 26.jun er det nye besøksrutiner for Hurdal helsetun.

  Les saken »

 • Innspilling av Farmen i Steinsjøen

  Farmen innspilling vil foregå på Steinsjøen gård i perioden 22.juli - 4.oktober.

  Les saken »

 • Lyst til å spille i band?

  Les saken »

 • Tildeling av midler.

  Les saken »

 • Politiske møter 16.06.2021

  Møte i formannskapet kl 16, og møte i kommunestyret kl 17, kan følges digitalt her på kommunens nettsider, og på facebook.

  Les saken »

 • Har du lyst til å synge i kor?

  Les saken »

 • Formannskapet 09.06.2021

  Formannskapets møte kan følges på kommunens nettsider.

  Les saken »

 • Besøk på skolen for årets skolestartere.

  Les saken »

 • Sommerferieaktiviteter for barn og unge!

  Også i år arrangerer frivilligsentralen og kommunen gratis sommerferieaktiviteter for barn og unge.

  Les saken »

 • Vannrestriksjoner

  Kommunen innfører hagevanningsforbud

  Les saken »

 • Besøksrutiner Hurdal sykehjem

  Gjelder fra 27.05.2021 og inntil videre

  Les saken »

 • Ekstraordinært møte i kommunestyret 27.05.2021

  Det avholdes ekstraordinært møte i kommunestyret i kveld, 27.05.21 kl 18.00.

  Les saken »

 • Trinn to i nasjonal gjenåpningsplan trådte i kraft i dag, 27.mai.

  I trinn to av gjenåpningsplanen gjøres det en del andre lettelser, f. eks. antall personer på arrangementer, i idretts- og fritidsaktiviteter samt rundt sosial kontakt blant flere andre lettelser.

  Les saken »

 • Sommerskole/aktivitetsuke på Hurdal Verk folkehøgskole.

  For elever som skal starte i 8. - 10. trinn.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 19.05.21

  Kommunestyret 19.mai, vil avholdes fysisk for representantene. Det er dessverre ikke tilgang for publikum, men møtet kan følges digitalt.

  Les saken »

 • Sommerskole for elever som skal starte i 2.-4.trinn.

  Les saken »

 • Lyst til å være tilkallingsvikar ved Hurdal skole og kultursenter?

  Les saken »

 • Koronaoppdatering

  Les saken »

 • Bli med på Sommerles!

  Fra 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. trinn delta på Sommerles.no.

  Les saken »

 • Påmelding til Forskerfabrikken´s sommerlab er åpen.

  Elever som skal starte i 5. - 7. trinn ønskes velkommen til å delta på Forskerfabrikken´s sommerlab i uke 26!

  Les saken »

 • Kommunal kompensasjonsordning 2021

  Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Hurdal kommune

  Les saken »

 • Råd til årets russ.

  Les saken »

 • Endring i tiltaksnivå for Hurdal

  Les saken »

 • Koronaoppdateringer

  Les saken »

 • Velkommen til Forskerfabrikkens sommerlab.

  Les saken »

 • Koronaoppdatering

  Les saken »

 • Koronasmart skolereise

  Reis koronasmart til skolen!

  Les saken »

 • Bålforbud fra 15. april

  Les saken »

 • Oppdatering koronasituasjon

  Les saken »

 • Lavere tiltaksnivå i Hurdal

  Av kommunene på Øvre Romerike er det kun Hurdal som får et noe lettere tiltaksnivå. Kommunen flyttes fra tiltaksnivå 5a til 5b i Covid-19 forskriften. Endringene gjelder fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april.

  Les saken »

 • Nytt Hurdalsmagasin

  Les saken »

 • Oppdatering smittesituasjonen

  Les saken »

 • Vaksineoppdatering

  Les saken »

 • Utvidelse av Hurdal skole

  Les saken »

 • Oppdateringer om smittesituasjonen i Hurdal.

  Les saken »

 • Status for vaksinering

  Les saken »

 • Forprosjekt framtidig vann- og avløpsløsning for Hurdal

  Onsdag 24.mars skal kommunestyret fatte vedtak angående ny vann- og avløpsløsning for Hurdal kommune. Saksdokumentene tilgjengeliggjøres nå, slik at alle som ønsker kan lese disse i god tid før møtet.

  Les saken »

 • Lekkasjesøk

  Les saken »

 • Informasjon fra arbeidstilsynet

  Les saken »

 • Sjekkliste ved vaksinasjon

  Les saken »

 • Hilsen fra smittesporingsteamet til alle innbyggere i Hurdal.

  Les saken »

 • Lokal forskrift om midlertidig tiltak for å forebygge Koronasmitte

  Kommunestyret har i dag vedtatt lokal forskrift om midlertidige tiltak for å forebygge Koronasmitte

  Les saken »

 • Kontaktinfo smittesporing og vaksinering

  Les saken »

 • Vær bevisst på antall nærkontakter

  For å begrense smitte er det viktig å være bevisst på hvor mange man møter og redusere antallet. Dette bidrar til å redusere risikoen for å selv bli smittet og smitte andre.

  Les saken »

 • Tilbud om koronavaksine til innbyggere over 65 år.

  Informasjon og tilbud om koronavaksinasjon til innbyggere som er 65 år eller eldre i Hurdal.

  Les saken »

 • Forprosjekt VA-løsning samarbeid og egenregi

  Administrasjon ønsker mer offentlighet og legger ut delutredninger utarbeidet av Sweco. Delutredningene omhandler både egenregiløsningen og samarbeidsløsningen. Dette er dokumenter på lik linje med en del andre utredninger, som er underlagsdokumenter for den videre analyse og sammenstilling i prosjektet. På bakgrunn av dette vil prosjektet utarbeide en sak til politisk behandling som vil inneholde en anbefaling for den beste langsiktig løsning i et perspektiv på 50-100 år.

  Les saken »

 • Koronavaksine

  Les saken »

 • Innbyggerinfo - spørsmål og svar om VA

  VA-prosjektene vekker mange spørsmål hos innbyggerne og her prøver vi å svare på noen av dem.

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:41
Sist endret: 31.05.2021 12:27