Innhold

Reguleringsplanen vedtas med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-12.

Det vises til politisk sak 20/117 med plandokumentene for innsyn i saken. Dokumentene finnes her. 

Klage på vedtaket kan sendes skriftlig til Hurdal kommune, postmottak@hurdal.kommune.no,
evt. vanlig post til Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal
innen 5.2.2021.
Se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato.
For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.


Publisert: 11.01.2021 14:44:55
Sist endret: 11.01.2021 14:51