2025 er friluftslivets år

Friluftslivets år - en landsdekkende markering for å feire alt friluftslivet har å by på

Sist oppdatert: 17.06.2024 15:00 | Publisert: 17.06.2024 15:00:11

Logo for friluftslivets år

Friluftslivets år 2025 er på trappene, i denne anledningen har kommunen startet prosessen med å se hvordan vi kan bidra til høyest mulig deltagelse og engasjement rundt friluftslivets år 2025.

Kommunen inviterer til et informasjons og medvirkningsmøte, for å se på muligheten for hvordan organisasjoner, frivillige, lag og foreninger rundt om i kommunen kan delta i planleggingsprosessen, utarbeidelsen og gjennomføringen av aktiviteter under friluftslivets år 2025.

Tid: torsdag 15. August 2024 kl: 1900 til 2100

Sted: Hurdal skole og kultursenter

Friluftslivets år skapes av friluftslivorganisasjonene, og hele bredden av frivilligheten, friluftsrådene, sentrale og lokale myndigheter, skoler, næringsliv og enkeltpersoner. Friluftslivets år skal først og fremst synliggjøre og forsterke aktiviteter som allerede eksisterer. Hovedmålet er å skape begeistring for et naturvennlig friluftsliv, og å senke terskelen for å delta.

Klikk her for mer informasjon og inspirasjon til friluftslivets år.