Innhold

I budsjett 2020 ble det avsatt investeringsmidler til oppgradering av friluftsområder i kommunen.
Dette innebærer en rekke tiltak på de tilrettelagte friluftsområdene kommunen drifter og vedlikeholder.

Dette arbeidet legges nå ut på anbud. 

 

Dokumenter: 

Plan for oppgradering av friluftsområdene

Konkurransegrunnlag


Publisert: 23.09.2020 10:01:36
Sist endret: 23.09.2020 10:09