Innhold

Kommisjonen er nedsatt av Stortinget og er en uavhengig granskingskommisjon. Granskningens formål er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers, kveners/norskfinners og skogfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer. 

Dette møtet er rettet mot den skogfinske befolkningen, slik at de får innsikt i granskingen og komme med forslag til videre forsoning.


Kommisjonsmedlemmene Aslak Syse og Anne Julie Semb vil delta og innlede på møtet.

Tid og sted: Hurdalsjøen hotell fredag 23.september klokken 18-20. 


Publisert: 01.09.2022 08:28:29
Sist endret: 01.09.2022 08:28