Åpning av frisklivssentral i Hurdal

Virksomhet Helse og omsorg inviterer til åpning av frisklivssentralen i Hurdal kommune.

Sist oppdatert: 21.05.2024 08:46 | Publisert: 21.05.2024 08:41:55

Illustrasjon av en kvinne som tøyer ut

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, tobakk eller lettere psykiske lidelser gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud.

Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en Frisklivssentral.

Torsdag 23.05.24 kl 13.00 på Hurdal helsetun vil varaordfører Gunne Morgan Knai klippe åpningssnora.

Fysioterapitjenesten og rus og psykiatri vil være tilstede for å informere litt om tjenestene og hvilke tilbud vi har, og tar i mot innspill hvis det er noen som har det.

Det blir enkel servering av kake og frukt.