Innhold

Onsdag 26.01 var det offisiell åpning av nybygget ved Hurdal skole og kultursenter.

Bygget ble ferdigstillet 21.12.21 og tatt i bruk av 5., 6 og 7. trinn på nyåret. 
Åpningen involverte alle elevene på 5. – 7. trinn, elevrådsleder Oda Emilie Semb Huseby, nestleder i elevrådet Sandra Sæteråsen Guttersrud, alle ansatte på 5. – 7. trinn, FAU-leder Tonje Rognlien, ordfører Paul Johan Moltzau, rådmann Kjetil Kokkim, virksomhetsleder Oppvekst Heidi Bjørtomt, virksomhetsleder drift og eiendom Maria Langnes og skolens ledelse.

Rektor ønsket velkommen og introduserte talerne; Maria Langnes virksomhetsleder drift og eiendom, ordfører Paul Johan Moltzau og elevrådsleder Oda Emilie Semb Huseby.

Langnes fortalte om prosessen fra prosjektering til ferdig bygg og roste entreprenør Mesterbygg Ringerike, Svendby Bygg for god byggeledelse, Lundstad og Kalager arkitekter, Rognstad VVS, Pro-Consult, VSO Consulting, Norconsult, Sletvold Tapet og Gulv AS, Eidsvoll taktekking, Romerike Låsservice og alle lokale underleverandører for tett dialog, hurtige leveranser, gode løsninger og godt samarbeid underveis. Hun trakk også frem et prosjekt som fjorårets 8. trinn startet der målet var å følge en byggeprosess fra starten med råvareproduksjon, arbeidsoppgaver og til slutt i form av ferdig bygg. Forhåpentligvis kan dette motivere elever til å velge håndverksyrker og ingeniørfag senere. 9. trinn planlegger en fotoutstilling etter ferdigstillelsen.
Langnes roste også skolens ønske og vilje til å involvere elevene – elevrådet har tidvis vært involvert i material- og fargevalg.

Ordfører Paul Johan Moltzau roste elevene for å ha vært tålmodige i å vente på at skolen skulle ferdigstilles. Han poengterte at Hurdal nå får en moderne og fin 1-10 skole med flotte fellesområder og gode spesialrom som nå muliggjør en enda mer effektiv bruk etter formålet sitt. Da resten av skolen ble bygget i 2013 var det ikke penger til å bygge ferdig alt. Men det har vi lagt bak oss og nå er vi alle glade for å kunne få et helt nytt bygg innlemmet i skolen. Positivt for skolen, men også for hele bygda; lag og foreninger som nå har enda flere lokaler tilgjengelig.
Moltzau takket også kommunens administrasjon og saksbehandlere og Mesterbygg Ringerike v Prosjektleder Egil Hageberget, øvrige leverandører som har realisert bygget, og som frem mot sommeren finpusser uteområdet som blir bygdas «storstue» på 17. mai.
Ordfører kom også med en klar oppfordring; «Nå skal vi politikere og ansatte fortsatt gjøre vårt for skolemiljøet, men jeg vil også utfordre dere elever i dag…. -dere har stor påvirkning i jobben det er å skape en god plass å være og lære. Jeg ber dere ta vare på hverandre, men også bygget og miljøet rundt. Og går det som planlagt skal jeg også få lov å være en del av læringsmiljøet noen timer utover vinteren gjennom et lokalsamfunnsopplegg for dere i 5. trinn.
PS! Det gleder vi oss til; ordføreren er alltid velkommen på skolen vår!

Elevrådsleder Oda Semb Huseby takket i sin tale kommunen for å ha fått ferdig skolen og oppfordret alle elevene til å glede seg over nybygget og ta godt vare på det. Rektor ønsker å rose elevrådsleder og de andre elevrepresentantene for deltakelse og engasjement underveis i byggeprosessen. Elevstolene og fargevalgene i garderober er fullt og helt bestemt av elevrådsrepresentantene.

Så var det snorklipping med ordfører og leder- og nestleder i elevrådet.

Mot slutten takket rektor for godt samarbeid med kommunen, entreprenør og byggeledelse underveis. Rektor takket også gjestene for oppmøte og taler, og elever og ansatte for stå-på-vilje i flytting og klargjøring av det nye bygget.
Og helt til slutt fikk alle elever, ansatte og gjester is.
En veldig hyggelig åpning som skapte glede og begeistring!


Publisert: 04.02.2022 13:36:33
Sist endret: 04.02.2022 13:46