Innhold

Mandag 6. februar er det duket for åpning av helsestasjon for seniorer! På programmet står det tale ved ordfører, marsipankake og inspirerende foredrag om seniorer som ressurs ved Kirsten Koht.

Helsestasjon for seniorer er et gratis tilbud der vi tilbyr samtaler og enkle helsemålinger som blodtrykk, blodsukker (fastende etter avtale) og veiing. Det vil være foredrag om aktuelle tema, i tillegg til å være en sosial møteplass der vi tilbyr kaffe og noe å bite i. Tilbudet driftes av kommunen i samarbeid med frivilligsentralen.

Tidspunkt: kl 10:00 – 14:00
Sted: Frivillighetens hus

Program for dagen:
10.00: Dørene åpnes
10.30: Velkommen ved virksomhetsleder for Helse og omsorg Gunn-Frøydis Holtet, og åpning ved ordfører Paul Johan Moltzau
Marsipankake og kaffe
11.30: Foredrag ved Kirsten Koht - De gamle er kommet for å bli
12.30-14.00: Åpent hus

Om foredragsholder Kirsten Koht
Kirsten Koht har nærmere 40 års erfaring fra profesjonelt arbeid med frivillighet, og har med seg perspektiver og erfaringer fra både næringsliv, kommunal sektor og frivillige organisasjoner. Frivillighet er et fagområde hun brenner for. Med sine 79 år holder hun seg oppdatert på arbeidsfeltet – og holder fortsatt inspirerende foredrag rundt tema hvordan ivareta frivillige, hvordan kommunen bør oppføre seg for å få til det gode samarbeidet med frivillige, viktigheten av å se de pårørende, all den kraften og styrken eldre har – og ikke minst betydningen av å holde seg aktiv og engasjert som eldre.

Vi håper å se dere!

Åpning helsestasjon for seniorer

---------------------------------

Vi holder åpent følgende mandager i 2023:
6 februar - 6 mars - 8 mai - 5 juni- 4 september- 2 oktober- 6 november – 4 desember

 

Trenger du transport? Du kan kontakte frivilligsentralen for avtale om skyss, på mobil: 997 77 533. Transportkostnad pålydende kr 50,- per tur betales direkte til sjåføren.


Publisert: 17.01.2023 09:44:49
Sist endret: 18.01.2023 08:34