Innhold

Vilkårene for leie av Dalheim er ikke oppfylt i henhold til Kommunestyrevedtak, og leieforholdet er derfor avsluttet. 

Som en følge av dette vil alle inngåtte leieavtaler opphøre.  

Kommunen er i dialog med styret for å finne alternative løsninger. Vi oppfordrer til å finne alternative lokaler å leie.

Hurdal kommune har ingen oversikt over inngåtte leieavtaler.


Publisert: 24.06.2020 09:28:55
Sist endret: 25.06.2020 11:20