Badevannskvalitet uke 24

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade.

Sist oppdatert: 14.06.2024 10:02 | Publisert: 14.06.2024 10:02:14

Prøvene ble tatt den 10 og 11. juni 2024. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. 

Med hensyn til badevannstemperatur så ble varmeste temperatur målt til 18 grader og laveste temperatur målt til 7 grader. Badeplassene framstår, med få unntak, som rene og ryddige.

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 26.

Mye nedbør kan gi dårlig badevann

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader.

Hele pressemeldingen fra miljørettet helsevern finner du her.