Badevannskvalitet uke 26

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade.

Sist oppdatert: 27.06.2024 12:45 | Publisert: 27.06.2024 12:44:25

Nærbilde av en vann som blir tatt med en pipette i et lite glass

Prøvene ble tatt den 24. juni 2024. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, med unntak av Lysdammen i Gjerdrum. Lysdammen har på prøvetidspunktet høyt innhold av E.coli bakterier. Det anbefales at man unngår å bade inntil nye prøver viser betryggende nivåer av E.coli. Spesielt bør man passe godt på barn. Ny prøve av Lysdammen ble tatt 26.6.2024. Det forventes at resultat av prøven vil foreligge i løpet av ettermiddag torsdag 27.6.2024. Det ble ikke observert cyanobakterier.

Med hensyn til badevannstemperatur så ble varmeste temperatur målt til 22 grader og laveste temperatur målt til 14 grader. Badeplassene framstår, med få unntak, som rene og ryddige.

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 28.

Mye nedbør kan gi dårlig badevann

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader.

Hele pressemeldingen fra miljørettet helsevern finner du her.