Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E. coli og intestinale enterokokker.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E. coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Prøvene ble tatt den 1. og 2. august 2022. Resultatene viser, med et unntak, verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten i hovedsak er god. Det var noe høy verdi for E.coli ved Funnefoss/Daskerudstranda. Årsaken til den høye verdien kan være store nedbørsmengder i dagene før prøven ble tatt. Dette er forbigående. Det vil bli tatt ny prøve ved Funnefoss/Daskerudstranda i uke 32. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til badevannstemperatur så varierer de fra 14 til 20 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

 

Mye nedbør kan gi dårlig badevann

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader.

 

Blågrønnalger

Cyanobakterier (blågrønnalger) er en naturlig del av livet i ferskvann. Av og til kan det dannes større ansamlinger av cyanobakterier på tjern og innsjøer og man får en algeoppblomstring.

Cyanobakterier er bare et problem når det er mange av dem, det vil si når vi har en oppblomstring, og kan se dem som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet. Enkelte cyanobakterie-arter produserer toksiner (giftstoffer) som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr. Ved stor algeoppblomstring, må vi – for å være helt sikker og analysesvar foreligger – oppfordre innbyggerne om å passe på at vann ikke svelges av badende, av beitedyr eller av hunder som drikker vannet, eller bader og slikker pelsen. Det skal likevel en høy konsentrasjon av toksinproduserende cyanobakterier til for at det skal bli alvorlig helsefare.

Observasjon av mistenkt algeoppblomstring, grønnfarget vann eller lignende kan meldes til Miljørettet helsevern – Øvre Romerike eller til kommunen hvor vannet ligger.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva (v/E6)

Escherichia coli

7/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

10/100ml 

400

Fløyta (Gullverket)

Escherichia coli

4/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

10/100ml 

400

Nordfløyta

Escherichia coli

<1/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

45/100ml 

400

Rødvika/Prestsand

Escherichia coli

45/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

10/100ml 

400

Stensbydammen

Escherichia coli

390/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

60/100ml 

400

Støjordet/Ørbekkstranda

Escherichia coli

1/100ml 

1000

14

Int. enterokokker

<1/100ml 

400

Årnes (Feiring)

Escherichia coli

7/100ml 

1000

14

Int. enterokokker

1/100ml 

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Ljøgodttjern

Escherichia coli

75/100ml

1000

19

Int. enterokokker

2/100ml

400

Nordbytjern

Escherichia coli

75/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

35/100ml 

400

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia coli

10/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

2/100ml 

400

Åsanden

Escherichia coli

5/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

<1/100ml 

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia coli

15/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

15/100ml 

400

Lima

Escherichia coli

5/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

2/100ml 

400

Gåfossen

Escherichia coli

10/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

10/100ml 

400

Stordammen

Escherichia coli

3/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

1/100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda

Escherichia coli

920/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

180/100ml 

400

Veslesjøen

Escherichia coli

50/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

50/100ml 

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia coli

280/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

85/100ml 

400

 

 

 

 

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 33.


Publisert: 05.08.2022 10:25:32
Sist endret: 05.08.2022 10:26