Innhold

Prøvene ble tatt den 13., 14. og 15.juni 2022. Det tas prøver fra flere vann første uken enn ellers i sommer.  Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god.

Med hensyn til badevannstemperatur så ble varmeste temperatur målt til 20 grader (Bunesnabben, Nes) og laveste temperatur målt til 7 grader (Støjordet/Ørbekkstranda, Eidsvoll). Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. 

Pressemelding badevann uke 26


Publisert: 17.06.2022 10:57:52
Sist endret: 17.06.2022 10:58