Innhold

Prøvene ble tatt den 2. og 3.august 2021. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. Det ble ikke gjort observasjoner av blågrønnalger ved noen av badestedene.

Med hensyn til temperatur så er det nå ingen steder målt 20 grader eller mer i vannet. Varmeste temperatur ble målt til 18 grader, laveste temperatur 14 grader. Badeplassene framstår, med unntak av et par steder, i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 33

Pressemelding fra miljørettet helsevern


Publisert: 05.08.2021 13:14:29
Sist endret: 05.08.2021 13:14