Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.Vi henviser til hjemmesiden for Nannestad kommune for mer informasjon og for oppdaterte prøveresultater:

Badevannsprøver alle badeplasser

UKE 29


Publisert: 12.07.2019 08:45:23
Sist endret: 12.07.2019 08:45