Innhold

BARK(Barnas Røde kors) starter opp mandag 20. februar. Målgruppen for BARK er barn i 1.-7. trinn bosatt i Hurdal. Det vil bli lagt opp til ulike aktiviteter, alt fra innføring i førstehjelp, spikking, opplæring i å tenne bål til aking og annen lek. 

Samlingen avsluttes med at barna spiser kveldsmat sammen. 

BARK vil ha base på Frivillighetens hus hver mandag fra klokken 18.00-20.00. 

Tilbudet er gratis og er etablert i samarbeid mellom Eidsvoll og Hurdal Røde kors og Hurdal kommune. 

For mer informasjon, ta kontakt med Eidsvoll og Hurdal Røde Kors eller kulturkontoret i Hurdal kommune. 


Publisert: 14.02.2023 14:06:45
Sist endret: 14.02.2023 14:06