Innhold

Forrige uke var flere kommende førsteklassinger på besøk på skolen! 

Førskolebarna fikk hilst på sin nye kontaktlærer, sett hvordan det er å være i klasserommet og hatt en liten skoleøkt .

De fikk også en liten omvisning på skolen og på uteplassen sammen med fadderen sin.

Vi gleder oss til å treffe de nye skolestarterne våre 1.skoledag! 

På Hurdal skole og kultursenter har vi tradisjon for at elevene i 6. trinn er faddere for 1. klassingene.

De møtes første gang på innskrivingen og besøksdagen våren før skolestarterne blir 1. klassinger. Etter skolestart har fadderne spesielt ansvar for å være en del sammen med 1. klassingene i utetiden,hjelpe til med skolisser o.a. Fadderklassen og 1. klasse gjør også avtaler om undervisningsøkter sammen, f.eks leseøkter og turer.

Fadderordningen gir mange fine stunder som byr på trivsel, utvikling av evne til å vise og å ta imot omsorg, nyttig lærdom og erfaring for både store og små. Vi er veldig glade for at det pr nå ser ut til at vi kan gjennomføre denne fadderordningen neste skoleår!


Publisert: 08.06.2021 11:17:28
Sist endret: 08.06.2021 15:01