Innhold

Man kan IKKE komme på besøk dersom man:

 • Har luftveissymptomer eller andre symptomer som gir mistanke om koronasmitte
 • Har vært i nærkontakt til smittet/mistenkt smittet og venter på avklaring av smittestatus, eller er i karantene selv.
 • Har vært utenfor Norge de siste 10 dagene.

Ved besøk:

 • Innendørs besøk foregår i beboerrom.
 • Vi oppfordrer til at antall personer som kommer på besøk begrenses (jmf. nasjonale retningslinjer).

Alle fysiske besøk må avtales på forhånd, helst senest dagen før:

Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:

 • Besøkende må benytte munnbind i sykehjemmets fellesarealer. Det anbefales også at uvaksinerte besøkende beholder munnbind på under hele besøket. Ved besøk til uvaksinerte beboere bør også munnbind benyttes under hele besøket.
 • Munnbind må man ha med selv.  Munnbind tas på før man går inn i bygget, og kastes i avfallsbeholder når man forlater bygget.
 • Alltid utføre håndhygiene før og etter besøk, og før og etter bruk av munnbind.
 • Det må holdes minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den man er på besøk hos. Uvaksinerte besøkende anmodes også om å holde 1 meters avstand til den de besøker. Dersom beboer ikke er vaksinert bør også avstand på 1 meter holdes under hele besøket.
 • Maksimalt 2 besøkende samtidig på besøk.
 • Maksimalt 1 besøk per dag. Dette må avtales pårørende imellom.
 • Varighet på besøk inntil 1,5 time.
 • Man må være i beboerrom under hele besøket, man kan ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • For kritisk syke pasienter gjøres det særskilte avtaler (avklaring skjer i samråd med sykepleier, avdelingsleder eller sykehjemslege)

Publisert: 28.05.2021 09:34:32
Sist endret: 28.05.2021 12:11