Innhold

Man kan IKKE komme på besøk dersom man:

 • Har luftveissymptomer eller andre symptomer som gir mistanke om koronasmitte
 • Har vært i nærkontakt med smittet/mistenkt smittet og venter på avklaring av smittestatus, eller er i karantene selv.
 • Har vært utenfor Norge de siste 10 dagene.

 Ellers:

 • Det legges i størst mulig grad opp til at innendørs besøk foregår i leiligheter eller beboerrom. Dette avtales med den aktuelle avdelingen per telefon.
 • Det oppfordres til å benytte digitale løsninger med telefon/video hvis mulig.
 • Vi oppfordrer til å få så ulike besøk som mulig, men maksimalt 3 ulike besøkende totalt sett.
  • Hvem de tre besøkende er kan avklares avdelingsvis og det er mulig å gjøre endringer.

Avtal dagen før

Alle fysiske besøk må avtales på forhånd, helst senest dagen før.

 • Avtale om besøk gjøres per telefon med aktuell avdeling.

Rutiner og smittevernråd

Alle besøkende må overholde gjeldene rutiner og smittevernråd:

 • Besøkende må benytte munnbind under hele besøket på helsetunet. Dette må man ha med selv. Munnbind tas på før man går inn i bygget, og kastes i avfallsbeholder når man forlater bygget.
 • Alltid utføre håndhygiene før og etter besøk, og før og etter bruk av munnbind.
 • Besøkende må skrive seg inn i besøksprotokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer.
 • Må gå direkte til og fra leilighet og beboerrom i følge med en ansatt. 
 • Innendørs må man holde avstand på minst 2 meter til den man besøker, til ansatte og andre beboere.
 • Maksimalt 2 besøkende samtidig på besøk.
 • Maksimalt 3 fysiske besøk i uka.
 • Varighet på besøk inntil 1 time.
 • Man må være i leilighet eller beboerrom under hele besøket, man kan ikke oppholde seg i fellesarealer (unntak er besøksrom gruppe 3).
 • For kritisk syke pasienter gjøres det særskilte avtaler (avklaring skjer i samråd med sykepleier eller sykehjemslege).

Publisert: 18.01.2021 12:00:10
Sist endret: 01.03.2021 14:00