Innhold

Kronprinsparets Fond er initiativtakeren til Flyt, og Hurdal kommune gjennomfører Flyt for fjerde gang fra høsten 2022.

Vi ønsker nå å rekruttere ledere som skal utgjøre vårt lokale lederteam i Flyt-året 2022-2023.

Hva er Flyt?

Flyt er et forebyggende fritidsprogram for ungdom i 10.klasse. Det overordnede målet med programmet er å forebygge frafall fra videregående opplæring, gjennom å styrke ungdommenes livsmestringsferdigheter.

I Flyt får ungdommene oppleve spennende aktiviteter, et positivt sosialt felleskap, og de får med seg nyttige verktøy. Les gjerne mer på www.flytprogrammet.no.

 

Engasjementet lar seg kombinere med annen jobb, og vil gi deg verdifull erfaring  - både faglig og menneskelig!

Her jobber du med forskningsbaserte verktøy, et gjennomarbeidet faglig opplegg og du får god opplæring og veiledning underveis.

Les mer her: https://bit.ly/3yoNEcs


Publisert: 09.05.2022 13:21:45
Sist endret: 09.05.2022 13:21