Innhold

Mandag kveld brant mobilmasten med sendere for ICE, Telia og Telenor på Buråsen.

Dette medfører driftsproblemer for mobilnettet i området.

Dekningen er redusert, og Telenor starter arbeidet med reetablering så fort området er frigitt.

Til orientering er kommunens mobile løsninger innen helse, vann og avløp ivaretatt.

 

Ta kontakt med din mobiloperatør for råd og veiledning om du er berørt av denne hendelsen.

 

Det forventes ny status om saken idag eller imorgen.


Publisert: 20.10.2021 08:38:29
Sist endret: 20.10.2021 08:38