Innhold

Handlingsprogrammet 2019-2022 ble onsdag 17.oktober lagt ut på høring av Formannskapet. Formannskapet er det nest øverste organet i kommunen, etter Kommunestyret.

Handlingsprogrammet inneholder økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 og ligger ute på høring i perioden 18.10.2018 - 19.11.2018.

Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Her finner du tiltakslisten

Investeringsbudsjett

Måltavler

Den politiske saken kan du lese her: https://www.hurdal.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:749/utvalgid:1


Publisert: 01.11.2018 20:24:49
Sist endret: 01.11.2018 20:24