Innhold

Circle of Security

Cos-P er et foreldreveiledningsprogram hvor målet er å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Trygg tilknytning styrker barn, og er en viktig beskyttelsesfaktor. Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. 

Tilknytningen, dvs. det emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonene, starter i spedbarnstiden og utvikler seg gjennom hele barndommen. Trygge barn er mer empatiske, opplever mer glede med foreldrene, søker foreldrene for hjelp når de har det vanskelig, har bedre selvfølelse, har lettere for å etablere varige vennskap, kan ta andres perspektiv m.m.

Cos-P kurs 

Cos-P kurs skal støtte foreldrene eller de som jobber med barn til å forså hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har, og hvordan de kan møte behovene på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte. 

I COS er den følelsesmessige og reflekterende delen av programmet viktigere enn å lære foreldre teknikker for hvordan de takler barns atferd. COS legger vekt på at alle foreldre har sine egne "kamper" og ting de strever med. I stedet for teknikker for hvordan man takler barns atferd, arbeides det med refleksjon hos foreldre for å se hva dette egentlig handler om. På denne måten gis du som forelder flere valg knyttet til hvordan du ønsker å løse utfordringene; 

  • Observere, tolke og møte barnets behov 
  • Hjelpe barnet til å regulere egne følelser 
  • Håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrene 
  • Takle egen frustrasjon i møte med barnet 

Vi gjør oppmerksom på at vi på kurset kommer inn på foredrenes egne barnsomserfaringer. Du må selv kjenne på om du er klar for et kurs som kan berøre egne erfaringer, selv om ingen behøver å dele mer enn de selv ønsker i gruppen. COS kan brukes uavhengig av kulturell bakgrunn. DVDen og det skriflige materialet som i dag brukes er på norsk. 

COS kan komme til gjelde og nytte i alle relasjoner - ikke bare mellom deg og ditt barn. Kursene er forebyggende og kan være til glede for alle foreldre. Det kan være like nyttig for foreldre som har store barn (tenåringer) som små barn, selv om DVD-materialet kun viser yngre barn. 

Kurset ledes av sertifiserte COS-P kursholdere. 

Påmelding

Kurset er gratis for alle. Oppstart i uke 9

For påmelding ta kontakt med: 

Marte Norsted

Telefon: 911 28 836 

Mail: marte.norsted2@hurdal.kommune.no


Publisert: 07.02.2020 10:32:27
Sist endret: 07.02.2020 10:32