Innhold

Kultur gir økt livskvalitet.
Hurdal kommune vil derfor bidra til variert kulturvirksomhet som skal aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Kommunen har spesielt ansvar for å støtte aktiviteter for barn og unge. Målet med støtteordningen er å legge til rette for økt frivillig aktivitet som skaper økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse, bedret fysisk og psykisk helse.

Skjema og retningslinjer for ordningen finner du her


Publisert: 18.02.2022 07:00:10
Sist endret: 18.02.2022 07:00