Innhold

Lag og foreninger kan nå søke kommunal driftsstøtte. 

Støtteordningen skal gi bistand til frivillige lag og foreninger i Hurdal kommune.

Kommunen har spesielt ansvar for å støtte aktiviteter for barn og unge.

Målet med støtteordning er å legge til rette for økt frivillig aktivitet som skaper økt trivsel, samt ta vare på og utvikle mangfold, engasjement og aktivitet i det lokale kulturlivet.

 

Mer info om støtteordningen og søknadsskjema


Publisert: 14.02.2023 13:09:33
Sist endret: 14.02.2023 13:09