Driftsstøtte til lag/foreninger og idrett 2018

Lag/foreninger med medlemmer i Hurdal kan søke om driftsstøtte for 2018.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hurdal kommune ønsker å bidra til økt aktivitet og deltakelse i kulturvirksomhet og idrett. Spesielt har kommunen ansvar for å støtte aktiviteter med tilbud til barn og unge. Kommunalt tilskudd gis til organisasjoner med medlemmer bosatt i Hurdal. Organisasjonene må være demokratisk oppbygd, med åpne muligheter for medlemskap.

Målet med kommunalt tilskudd er økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse, bedre fysisk og psykisk helse.

Søknadsfrister:

Støtte til idrettsorganisasjoner: 10. mars. Søknadsskjema sendes Hurdal idrettsråd

Støtte til andre lag/foreninger: 1. april. Søknad sendes Hurdal kommune, kulturkontoret.

Søknadsskjema idrett

Søknadsskjema andre lag/foreninger

Retningslinjer


Publisert: 12.01.2018 12:35:17
Sist endret: 12.01.2018 12:35