Innhold

I 2018 må en være født tidligst i 1998 og senest i 2005 for
å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

En bredt sammensatt jury velger ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år.

I 2018 offentliggjøres de 100 som tildeles stipend i løpet av mai/juni.

Ta kontakt med kulturskolen eller kommunens kulturkontor for mer informasjon.

Kontaktinfo:

Lise Lotte Solberg - lise.lotte.solberg@hurdal.kommune.no Tlf 950 56 595

Benjamin Warin - benjamin.warin@hurdal.kommune.no Tlf 481 37 456

www.drommestipendet.no

Søknad sendes kulturkontoret v/ Lise Lotte Solberg. Søknadsfrist er 1.februar 2018.


Publisert: 05.01.2018 10:49:52
Sist endret: 05.01.2018 10:49