Innhold

Vær beredt

Du er en del av Norges beredskap!

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil gi deg den kunnskapen du trenger for å klare deg selv i noen dager. Lær deg å ivareta egen sikkerhet ved hendelser og kriser som rammer kritisk infrastruktur.

Du vil få en brosjyre med informasjon om egenberedskap i postkassen 5. desember. Allerede nå kan du besøke nettsiden deres for å lære mer om hvordan du kan forberede deg. Da er du klar klar dersom en krisesituasjon skulle inntreffe.

Sikker hverdag


Publisert: 27.11.2018 09:29:56
Sist endret: 27.11.2018 09:29