Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelister for 2024 er klare.

Sist oppdatert: 22.02.2024 10:44 | Publisert: 22.02.2024 10:41:45

Et lite hus, omringet av stabler med penger.

Hurdal kommune har hatt eiendomsskatt siden 2018. Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som blant annet drift av hjemmetjenester, skole, og friområder.

Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn. Klagefrist er 12. april 2024.  

Skattelister 2024

Skatteliste med fritak 2024

 

Les mer informasjon om eiendomsskatt i Hurdal kommune her.