Eiendomsskattelister offentliggjort

Nå kan du sjekke hvor mye du skal betale i eiendomsskatt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

 

Skattelister for eiendomsskatt 2018 er nå lagt ut til offentlig ettersyn fram til 3. august. 

Utlagt eiendomsskatteliste inneholder den enkelte eiendoms eiendomsskattetakst, skattegrunnlag, skattesats og årets eiendomsskatt.

Samtidig med at eiendomsskattelistene legges ut, sendes skatteseddel og faktura til skattyter.

Klagefrist er 3. august 2018.

Skatteliste 2018 Fritak § 5 og § 7

Skatteliste 2018 Ingen fritak 

Klage på eiendomsskatt

Dersom grunnlag for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, må du klage direkte til Skatteetaten.

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter på Skatteetatens boligverdi finner du på www.skatteetaten.no/bolig. Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er vedtatt av Sakkynding nemnd, kan du klage på den utskrivne eiendomsskatten til Hurdal kommune. Klagefristen er 6 uker fra den dagen det ble kunngjort at eiendomsskatteliste ble utlagt eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.

Klagen må være skriftlig og bør grunngis. Gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt seksjon- eller festenummer må opplyses, slik at klagen kan indentifiseres.

Klage sendes til Hurdal kommune. Klagen behandles av sakkyndig nemnd, og eventuelt egen klagenemnd, som er valgt av Kommunestyret. 

Skjema for klage på eiendomsskatt


Publisert: 07.06.2018 20:59:00
Sist endret: 11.06.2018 13:59