Innhold

Hurdal kommune har fra 23. januar innført ekstraordinær båndtvang. Årsaken er de utfordringene store snømengder skaper for rådyr og annet vilt.

Kommunen vurderer snøforholdene til nå å være krevende for hjorteviltet. Det er svært viktig at hjorteviltet ikke påføres stress og energibruk utover det dyrene må gjøre for å skaffe seg mat. Av den grunn ser vi det nå som nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang for hunder. Dette gjøres i medhold av lov om forsvarlig hundehold § 6 f.


Publisert: 24.01.2023 13:35:29
Sist endret: 24.01.2023 13:35