Endringer i kollektivtilbudet fra 8.april

Høsten 2017 ble kollektivtilbudet i Hurdal forsterket, og ruten ble endret fra å kjøre vestsiden til Oslo Lufthavn til å kjøre østsiden til Eidsvoll Verk. Det gamle tilbudet var lite benyttet av Hurdals innbyggere, og for å sikre et fortsatt robust kollektivtilbud har Ruter i samarbeid med kommunen endret tilbudet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bakgrunn og hovedtrekk
Det nye rutetilbudet har vært viktig for å gi pendlere og andre reisende i Hurdal et tilbud som korresponderer med tog og annen kollektivtransport på Øvre Romerike. Navet for dette er Eidsvoll Verk, hvor det bl.a. er 15 minutters bussavganger til Jessheim busstasjon, og to togavganger i timen til Gardermoen/Oslo S.

I Hurdal er det ca. 750 personer som pendler ut av kommunen, mens det er ca. 240 som pendler inn.

Noen hovedtrekk i tilbudet og endringene fra 8.april er:

  • Øker til 5 daglige avganger som starter og ender på Granli (sør for Rustad). I tillegg kommer skoleruter.
  • Før kl. 10.00 går det 6 avganger ut av Hurdal til Eidsvoll Verk togstasjon, og noen avganger flyttes morgen og kveld 30 minutter for bedre tilpassing med tog ved Eidsvoll verk stasjon.
  • Avganger som kjøres med minibuss avgang 09:30 fra Hurdal og 12:40 & 13:20 fra Eidsvoll verk erstattes med stor buss.
  • Avganger mot Skimten på ettermiddag nedlegges 15.25 & 16.25 fra Hurdal kirke.
  • Siste buss fra Eidsvoll Verk går kl. 20.30, og er siste av 6 ettermiddagsavganger.
  • Reisetid fra Hurdal Torg til Oslo S med buss og tog er 1 time.
  • Pendlerparkering i Hurdal finnes ved Rådhuset og ved bussholdeplassen på Kjerkekretsen.
  • Totalt leverer tilbudet ca. 100 ukentlige avganger inn og ut av Hurdal.
  • Parkeringsavgiften ved jernebanestasjonene er økt til 40,- per døgn.
  • Fra Hurdal til Oslo reiser du på samme billett for 101,-

Sentrumsutvikling
Endringen i tilbudet støtter opp omkring Hurdal sentrum som stedet hvor 70 % av kommunens fremtidige boligvekst i planperioden skal skje. I Akershus fykeskommunes prognoser for fremtidig befolkningsvekst i Hurdal vil vi i 2030 være ca. 4.000 innbyggere. Dette er avhengig av realisering av boligprosjekter, og kommunens attraktivitet for øvrig. Et forsterket kollektivtilbud er et ledd i dette.

Her kan du planlegge din reise i Akershus og Oslo.
Hurdal Torg øst heter stoppet rett sør for rundkjøringen.

https://ruter.no/reiseplanlegger/Mellom/Fra/(2390270)Hurdal%20torg%20%C3%B8st%20(Hurdal)/til/(2370430)Eidsvoll%20verk%20%5btog%5d%20(Eidsvoll)/etter/#st:0,sp:0,bp:0

 

 

 


Publisert: 26.03.2018 10:46:10
Sist endret: 26.03.2018 10:46