Innhold

Vi leverer både kurs, webinarer og veiledning, begge deler er gratis for deltakerne. Hver etablerer får i tillegg til kurs i utgangspunktet to timer med veiledning med en av våre konsulenter. Det ideelle er at vi kan ha fysiske møter, men det er også mulig å ha nettmøter hvis det er hensiktsmessig.
Vi utarbeider også næringsfaglige vurderinger for de som søker om dagpenger under etablering fra NAV. Denne tjenesten faller ikke inn under gratistilbudet og har derfor en egenandel på kr. 1250,-.

Vi kan kontaktes på telefon 47 75 01 05 (telefonen er betjent 08.00 – 16.00 mandag – fredag).
Vi kan også kontaktes på e-post på etablerer@norgesvel.no.


Publisert: 15.02.2018 13:50:23
Sist endret: 15.02.2018 13:50