«Studiested Hurdal»

Hurdal kommune og Fagskolen Diakonova inngikk i 2023 et samarbeid om å tilby høyere yrkesfaglig utdanning innenfor studiet Aktiv omsorg for personer med demens for ansatte i kommunehelsetjenesten. Samarbeidet omfattet alle kommunene i Gardermoregionen og studiestedet ble lagt til Hurdal.

Sist oppdatert: 06.06.2024 13:57 | Publisert: 06.06.2024 13:52:42

Gruppebilde av alle deltakere

Studenter, ordfører, prosjektleder Diakonova og ledere Hurdal og Gjerdrum kommune.

Fredag 24.5.24 ble det første informasjonsmøte gjennomført. Her deltok de blivende studentene, ordfører i Hurdal Paul Johan Moltzau, virksomhetsleder for Helse og omsorg i Hurdal kommune Gunn Frøydis Holtet, HR leder i Hurdal kommune Bjørn Terje Mellesdal, og kommunalsjef for Helse, mestring og omsorg i Gjerdrum kommune Anne Guro Strøm. Fagskolen Diakonova var representert ved Tove Kittelsrud, som presenterte studiets innhold.

Flere og flere rammes av demens som en naturlig del av det at vi blir eldre og målsetningen med studiet er at de ansatte skal få økt kunnskap og kompetansepåfyll på dette fagfeltet for å kunne møte personer med demens på en god måte da det er viktig både for den enkelte som er rammet av sykdommen, men også deres pårørende. Satsing på kompetanseutvikling øker den ansattes motivasjon for å bli i jobben og reduserer frivillig turnover og tidlig avgang.

Ordfører uttaler at han var veldig glad for at Hurdal kommune i samarbeid med Fagskolen Diakonova nå kan gi et studietilbud her lokalt i Hurdal:

«Studiested Hurdal» er noe vi er stolte av å få til. I Gardermoregionen har vi i lang tid jobbet for å få etablert flere utdanningstilbud i kommunene våre og dette er ett av fokusområdene i strategisk næringsplan. Denne type videreutdanning er også svært relevant for lokalsamfunnet vårt, med tanke på at vi stadig blir flere antall eldre. Et samlingsbasert desentralisert tilbud passer svært godt for de som har jobbet noen år og er etablerte, det gjør det mye enklere å kombinere hverdagen med studier. Det er rett og slett et kortreist studietilbud og det gjør det mulig for mange flere å få løftet kompetansen.

Vi i kommunen skal legge til rette for at elevene skal få en god og utbytterik studie i samarbeid med Fagskolen Diakonova og det er fortsatt noen ledige studieplasser om det er flere som ønsker å starte.Ordfører Paul Johan Moltzau og faglig ansvarlig/prosjektleder Tove Kittelsrud fagskolen Diakonova serverer kakeOrdfører Paul Johan Moltzau og faglig ansvarlig/prosjektleder Tove Kittelsrud fagskolen Diakonova