Innhold

HomeNet AS skal etablere fiber for internettilknytning i områdene Knaimoen, Rognstadgrenda, Østgreina, Garsjøen, Erikstellet og mot Høversjøen. Det pågår graving i disse områdene, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i desember 2021.
Prosjektet er på i underkant av 40 000 meter, og de benytter pløying som metodikk for etablering av rørene i bakken før fiberen blåses inn. For kryssing av asfalterte veier benyttes borring eller pressing. Ta hensyn til arbeidet om du passerer forbi.
Bor du i disse områdene, og har spørsmål om tilkobling til fiber?
Ta kontakt med HomeNet for nærmere informasjon: 


Publisert: 25.08.2021 12:58:58
Sist endret: 25.08.2021 12:58