Innhold

Forfall 21. mars 2019

Gebyrsatser – vann og avløp

Gebyrregulativet er betegnelsen på kommunens gjeldene prisoversikt for vann- og avløpsgebyr. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Gebyrsatsen for vann pr. m3 for 2019 er på kr 24,- og gebyrsatsen for avløp er på kr 32,- eks mva. I tillegg til forbruket kommer abonnementsgebyr som er årsgebyrets faste del. Denne todelte ordningen kan sammenlignes med ordningen for betaling av strøm (nettleie og forbruk).

Forbruk vann / avløp

Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for målt antall m3 eller at forbruksgebyret beregnes ut ifra stipulert forbruk hvis du har glemt å lese av vannmåleren din. Har du ikke montert vannmåler blir forbruket beregnet etter bruksareal. Er du usikker på om det målte forbruket ditt er riktig, kan vi opplyse om at det ikke er uvanlig at det gjennomsnittlig forbruk pr person er på 50 m3. Dette gjelder gjennomsnittlig forbruk for husstander, ikke fritidsboliger.

Vi tilbyr Avtalegiro og eFaktura til kunden

Typiske regninger som betales med Avtalegiro og eFaktura er regelmessige fakturaer for strøm, telefon, forsikring og kommunale avgifter mm. Registrer ny avtale i nettbanken eller kontakt banken for en avtale.

Betalingsproblemer?

Hvis du som forbruker, av en eller annen grunn, ikke klarer å betale fakturaen din innen forfallsdato, er det viktig at du tar kontakt med kommunen før fristen går ut for å få til en betaling ordning.

 

Fakturaer fra Hurdal kommune går nå ut digitalt. Se mer informasjon er: 

https://www.hurdal.kommune.no/aktuelt/digital-post-fra-hurdal-kommune/#heading-h3-1


Publisert: 19.02.2019 15:41:53
Sist endret: 19.02.2019 15:41