Forbud mot åpen ild

Totalforbud i hele distriktet fra 20. mai

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skogbrannfaren har økt de siste dagene, og nå utvider Øvre Romerike brann og redning (ØRB) totalforbudet mot all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark til å gjelde alle kommuner på Øvre Romerike fra søndag 20. mai. Det er også forbudt å bruke faste bål- og grillplasser og engangsgriller. Tillatelser som allerede er gitt inndras inntil videre.

Økende skogbrannfare

Skogbrannfaren har økt siden ØRB innførte totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark i områdene Nes og Gjerdrum 16. mai. De siste dagene har terrenget tørket opp enda mer, og det er fortsatt ikke nedbør av betydning i vente, ifølge Meteorologisk institutt.

Totalforbud i hele distriktet

ØRB har vurdert at det er riktig å utvide totalforbudet fra søndag 20. mai. Fra denne datoen gjelder totalforbudet for alle kommunene i Øvre Romerike, altså Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum og Nes. Tillatelser til brenning som allerede er gitt, inndras inntil videre.

Følg med på nett

Vi følger utviklingen i hele distriktet, og vurderer fortløpende om det er grunnlag for å opprettholde et totalforbud. Forbudet gjelder til det oppheves av ØRB. Informasjon finner du på ØRBs nettsider (www.orbrann.no), vår Facebook-side og Twitter-konto.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen har innført totalforbud i alle sine kommuner.

Hjemmel for forbudet framgår av forskrift om brannforebygging, §3.


Publisert: 22.05.2018 10:45:34
Sist endret: 22.05.2018 10:45