Forbud mot vannscooter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det er totalforbud mot bruk av vannscooter i Hurdalssjøen. 

Forbudet  trådte i kraft i 1996. 

Forskriften finner du på www.lovdata.no, her

De andre kommunene i Hurdalssjøen, Nannestad og Eidsvoll kommuner, har tilsvarende forskrifter.  

 

Hurdal kommunes forskrift fra 1996 er hjemlet i motorferdselsloven. 
Motorferdselslovens bestemmelser om kommunenes adgang til å ha egen forskrift om bruken av vannscooter påvirkes ikke av oppheving av vannscooterforskriften.

Mer informasjon om dette finner du hos Klima - og miljødepartementet

og på lovdata.no

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vurdert kommunens tolkning av lovverket. Den finner du her. 

                                               

Hurdal kommune


Publisert: 24.07.2017 11:04:39
Sist endret: 24.07.2017 11:04