Innhold

Gebyrer for vann og avløp faktureres to ganger i året; en gang ca 20.februar med målerleie og faktisk forbruk, etter måleravlesning fra årsskiftet, og ny akonto og fastavgift for første halvår. Målerkortet sendes ut i desember og med dato for når dette skal være levert inn enten på nett eller at kortet er innsendt. Neste faktura for vann og avløp blir sendt ut ca 20. september og det er akonto (antatt forbruk) og fastavgift som er på denne.


Forklaringer til faktura:

 

  • Målerleie

Fast pris for å leie målere fra kommunen. Dette
faktureres én gang i året i februar. Måler installeres av
rørlegger når søknad om tilkobling er godkjent hos
kommunen. Måler følger eiendommen.

 

  • Årsgebyr – abonnementsgebyr vann
  • Årsgebyr – abonnementsgebyr avløp

Årsgebyret er fast og lik for alle uansett størrelse på bolig,
eller antall familiemedlemmer. Deles opp og faktureres to
ganger i året.

 

  • Akonto vann
  • Akonto avløp

Dette er fakturert etter antatt forbruk for året, etter at måler er lest av for året før. Dette deles opp og faktureres 2 ganger i året.

 

  • Vann etter måler
  • Avløp etter måler

Dette er det som er forbruket (faktisk forbruk) etter at måleren er lest av, ved nyttår. Dette blir fakturert 1 gang i året (februar)

 

  • Fratrekk akonto vann
  • Fratrekk akonto avløp

Dette er det som er innbetalt i akonto året før avlesning av måleren et antatt forbruk for neste år, og blir trukket fra på fakturene i februar året etter avlesning.


Publisert: 22.02.2017 10:50:16
Sist endret: 22.02.2017 10:50