Innhold

Den 10.mars vil det bli avholdt en forberedende fagdag for kommunestyrets medlemmer, kl 08.30 - 14.00. Fagdagen kan følges digitalt på kommunens facebooksider og her på nettsidene. 

Kommunestyrets møte 24.mars, hvor vedtak angående ny vann- og avløpsløsning skal fattes, vil også kunne følges digitalt på kommunens facebooksider og her på nettsidene.

Rapport forprosjekt VA - hoveddokument

Saksframlegg 10.02.21

Rapport_D02-A1 FORPROSJEKT 26112020 endelig

Rapport_D03-A1 FORPROSJEKT 26112020 endelig

Delutredning D02-A2 OG D03-A2 nov 13 2020

Rapport_D04 SKISSEPROSJEKT 26112020 endelig

Rapport_D07 Sjøledning 

Rapport_D10-tillegg

Rapport_ -Sjøledning

Rapport-Vestsiden

Rapport_Østsiden 13112020

Forprosjekt VA_kart egenregiløsning

Forprosjekt VA_kart samarbeidsløsningen

Prosjektplan Forprosjekt Hurdal VA revidert plan etter KST mai 13

Prosjektplan Forprosjekt Hurdal VA vedtatt KST 01042020

Forprosjekt VA overordnet sammenstilling og analyse 10022021

Klimagassberegninger egenregi 13112020

Faktaark haandtering av losmasser ved fremmedarter

CO2-beregninger sam arb løsning

Gebyrutvikling framtidige mulige VA-løsninger Hurdal kommune 

Scenarioanalyser V10 DV og utskifting 

Scenarioanalyser V11 Investeringer

Forprosjekt VA Bærekraftanalyse rapport 10022021

Hurdal kommune - behov for avklaringer om utslippstillatelse

Intensjonsavtale HK_EK om leveranse vann og rensing avløp 2021

Intensjonsavtale vedtak EK KST sak 21_04 den 02022021

Mattilsynet Vedørende behov for avklaringer om utslippstillatelse

Statsforvalterens tilbakemelding vedrørende behov for avklaringer rundt utslippstill

Utredning mulig avtale _vedlegg_kjøp av drikkevann leveranse av avløpsvann 

Utredning mulig avtale kjøp av drikkevann og leveranse av avløpsvann 

Forprosjekt VA Hurdal kommune sluttrapport 


Publisert: 05.03.2021 21:53:00
Sist endret: 05.03.2021 21:53