Innhold

De senere årene har vi alle arbeidet hardt for å øke innbyggertallet, få fart på sentrum, forbedre skoletilbudet, løfte frivilligheten og skape bedre tilbud til innbyggerne. Kort fortalt: vi vil at Hurdal skal bli en enda bedre kommune å bo i. 
Nå kan vi slå fast at vi er på god vei til å lykkes! Innbyggertallet øker, sentrum bygges ut, folk flytter inn i nye leiligheter og vi har gode søkere til stillingene våre. Boliger, fritidsboliger og næringseiendommer omsettes raskt, og enda flere private og kommunale utviklingsprosjekter nærmer seg realisering. Folk velger rett og slett Hurdal. Det er ikke så rart, for kommunen vi bor i klarer seg godt økonomisk, og derfor bruker vi også mye ressurser på å gjøre bygda enda mer attraktiv for menneskene som bor og oppholder seg her. Ta for eksempel strandpromenaden fra båthavna til Meieriodden, Tuftepark, utvidete parkeringsmuligheter, nye toaletter og stadig mer universell utforming med bedre og tryggere bademuligheter for alle, også funksjonshemmede. 

Vi hører at både lokale og tilflyttere velger Hurdal fordi tilbudene våre er gode. Det er viktig at vi scorer godt på oppvekstforhold for barn og unge og at vi har en mangfoldig skolesatsing, både offentlig og privat. Dette sikrer at flere opplever riktige tilbud til sine barn uten å måtte dra ut av bygda.

2022 er frivillighetens år. Da skal vi løfte frem og vise all den frivillige innsatsen som skjer i bygda, og vi vil markere året i samarbeid med lag og foreninger. Et kjempeløft er åpningen av BUA utlånssentral, med mulighet for gratis lån av fritidsutstyr, så idrett og friluftsliv blir tilgjengelig for alle. Dessuten ser det lyst ut for at våghalsene endelig kan kaste seg utfor i Spark-VM igjen, for tiende gang. De kommende årene i Hurdal blir spennende. Helårsbygda Hurdal er i utvikling, det er bare å glede seg!

Håkon Rognlien (leder Nærings­foreningen) og Paul Johan Moltzau (ordfører).

Publisert: 12.11.2021 15:03:03
Sist endret: 12.11.2021 15:26