Innhold

Nasjonale prøver skal kartlegge grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk i norsk grunnskole.

Prøvene i lesing og regning gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn, og prøvene i engelsk gjennomføres på 5. og 8. trinn.

De ferskeste resultatene fra nasjonale prøver viser at det jobbes godt med både lesing, regning og engelsk i Hurdal kommune. Statistikken viser blant annet at elevene på 5.trinn ved Hurdal skole og kultursenter er svært gode i regning sammenlignet med Viken og hele landet. Dette er betydelig forbedring sammenliknet med fjorårets nasjonale prøver. Resultatene for 8 og 9.trinn er tilnærmet lik de vi har hatt de tre foregående årene. De er gode sammenlignet med Viken og hele landet. 

ENGELSK

LESING

REGNING

Hurdal

Viken

Nasjonalt

Hurdal

Viken

Nasjonalt

Hurdal

Viken

Nasjonalt

52

51

51

51

50

50

53

50

50

Tabellen viser gjennomsnittlig skala poeng for 5. trinn. 

Her finner du alle resultatene: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/finn-analyser-og-bruk-resultatene-fra-nasjonale-prover/

Femteklassingene ved Hurdal skole er veldig fornøyd med resultatene.


Publisert: 02.12.2021 16:15:28
Sist endret: 03.12.2021 09:49