Innhold

”Self Awareness through Values and Emotions”, SAVE, er en metodikk for å bidra til individuelle helsefremmende prosesser. Metodikken er utviklet gjennom forskning i samarbeid med deltakere i ulike veiledningsgrupper for pasienter og pårørende. Hensikten med SAVE er å styrke den enkelte persons ressurser og evne til å leve sitt liv slik de selv ønsker. Gjennom metodikkens bevisstgjøring og erkjennelse har tidligere deltakere utviklet sin selvforståelse, gjort forandringer og deltatt mer aktivt i eget liv. De har utviklet sin helsekompetanse og opplevd en bedre livsmestring. 

6 samlinger (varighet 3 timer) – på dagtid

Kurset er gratis

Alle deltagere skriver under taushetserklæring.

 

Kurs settes opp fortløpende

 

Henvisning via fastlegen eller direkte til:

Carina Linding Jensen mobil: 900 780 25

Anke Lippelt mobil: 91 51 64 31

 


Publisert: 20.01.2021 10:13:00
Sist endret: 20.01.2021 10:13