Har du innspill til hvordan fremtidens renseanlegg bør være?

22 kommuner innenfor Oslofjordens nedbørsfelt har startet en felles prosess kalt «Fremtidens renseanlegg». Kommunene samarbeider for å søke kunnskap om hvordan vi best kan løse utfordringene knyttet til nye rensekrav for avløpsrenseanlegg, og å gjennomføre flere anskaffelser for å etablere bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

Sist oppdatert: 09.02.2024 15:02 | Publisert: 09.02.2024 14:49:47

fire hender

Alle kommunene skal etablere nye renseanlegg eller oppgradere eksisterende anlegg for å imøtekomme eksisterende og fremtidige krav om sekundær-, tertiær- og kvartærrensing. Totalt eier kommunene 72 renseanlegg hvor størrelsen varierer fra under 1 000 PE til 215 000 PE.

Nå ønsker de en dialog med ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer som kan gi kommunene innspill til hvilke aktuelle løsninger som finnes, hva det er behov for å utvikle videre og hvordan de kan rigge konkurranser for å oppnå et best mulig resultat.

Målgruppen for dialogkonferansen er markedsaktører, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparat og andre relevante aktører i verdikjeden for Fremtidens renseanlegg.

Se hele invitasjonen m/påmelding her: Invitasjon til dialog og påmelding til dialogkonferansen 6.mars

Invitasjonen ligger også ute som en veiledende kunngjøring på DOFFIN; referanse: Invitasjon til dialogkonferanse - "Fremtidens renseanlegg" | Doffin, Database for offentlige anskaffelser