Innhold

Bostøtte beregnes ut fra hvor høy inntekt husstanden har, og hvor høye boutgiftene er.

Hva regnes som boutgifter?
Hvis du leier bolig:  Husleie
Hvis du eier bolig:   Renter og avdrag på lån, eiendomsskatt og evt festeavgift.

Benytt Husbanken sin bostøttekalkulator for å se om du kan ha rett på bostøtte.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Husbanken.no

Høye strømutgifter utløser ikke rett til bostøtte. Men regjeringen foreslår at de som har krav på bostøtte, i perioden desember til og med mars skal få et 1500 kr ekstra hver måned. De som er flere enn èn i husstanden får 150kr i tillegg for hver ekstra person.

Dersom Stortinget vedtar regjeringens forslag, blir ekstra støtte første gang utbetalt samtidig med bostøtten 20. desember.

 


Publisert: 10.12.2021 11:10:20
Sist endret: 10.12.2021 11:10