I henhold til Forvaltningslova kap VII Om forskrifter skal Offentlige og private institusjoner og
organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for
eller hvis interesser særlig berøres, gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret
eller opphevet.

Endringsforslag legges ut på høring i 4 uker. Høringsfrist er satt til 13.10.23. 

Les saken og svar på høringen her. 


Publisert: 15.09.2023 12:00:10
Sist endret: 15.09.2023 12:00