Innhold

Kommunestyret har i møte 16.2.2022, sak 22/12 vedtatt å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ut til offentlig høring. Planprogrammet legges ut på høring med hjemmel i Plan og bygningslovens § 11-13.

Høring planprogram

Informasjonside om kommunedelplanen


Publisert: 23.02.2022 14:16:17
Sist endret: 23.02.2022 14:16