Innhold

Frivilligsentralen har som formål å skape inkluderende møteplasser i nærmiljøet, og ellers være et formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som trenger litt støtte eller hjelp.

Kristin Austrheim er ansatt som daglig leder og vil ha ansvar for den daglige driften av sentralen. Det er også opprettet et styre med representanter fra både frivillighet og politikk. Styreleder er Marianne Strand, daglig leder av Hurdal Idrettslag. I tillegg består styret av Hege Engevold (nestleder), Paul Johan Moltzau (politisk representant), Natalie Elise Poulsen (ungdomsrepresentant) og Gretha Krogen Rognstad (Hurdal eldreråd). Randi Beate Nordalen og Sander Andreassen er varamedlemmer.

Noe av det viktigste Hurdal frivilligsentral skal jobbe med fremover er å kartlegge behov for frivillighet og etablere samarbeid med eksisterende lag, foreninger og andre aktører.

Har du innspill eller ideer til aktiviteter som kan gjøre nærmiljøet bedre, eller kanskje du selv kunne tenkte deg å være frivillig? Ta kontakt med daglig leder Kristin Austrheim på epost kristin.austrheim@hurdal.kommune.no eller mobil 99777533.


Publisert: 13.06.2019 14:23:55
Sist endret: 13.06.2019 14:23