Spyling av hovedledningsnettet vil pågå i tidsrommet 02.05.22.-10.05.22

Det må påregnes dårlig trykk og noe grumset vann i denne perioden. Enkelte områder kan i tidsrommet for spyling bli helt uten vann om natten.

Det vil bli dagspyling av div. stikkledninger på hele det kommunale ledningsnettet i denne perioden.

Spylingen vil bli gjennomført etter følgende plan:

Mandag 02.05.22. fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Renseanlegg Bergli - spyle kum Knaimoen

 

Tirsdag 03.05.22. fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Alle abonnenter nord for Spar Hurdal inklusiv Rognstadgrenda, Knaimoen, Opperudholtet, Hagaholtet og Østsidevegen fram til Chr. Bundlis veg.

 

Onsdag 04.05.22. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Alle abonnenter nord for Esso stasjonen/ Gårder på vestsidevegen inklusiv de som nevnt ovenfor. Gamle Ruud v.v. På østsiden: Gå ut sentret, Haraldvangen; Hurdalsentret, Østsiden bo og behandlingssenter og alle andre som har kommunalt vann sør for Haraldvangen.

 

Torsdag 05.05.22. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Alle abonnenter sør for Esso stasjonen på Vestsidevegen.- Prestegårdshagen og Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

 

Mandag 09.05.22. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Gå ut sentret, Haraldvangen, Hurdalsentret og Østsiden bo og behandlingssenter.

Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

 

Tirsdag 10.05.22. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Hurdal Torg, Nordlund sør for Hurdalssenteret på Østsidevegen. StikkledningHanskollen Hotell og Hovedledning Klokkermoen