Innhold

Spyling av hovedledningsnettet for vann høsten 2022

Spyling av hovedledningsnettet vil pågå i tidsrommet 12.09.22.-20.09.22

Det må påregnes dårlig trykk og noe grumset vann i denne perioden. Enkelte områder kan i tidsrommet for spyling bli helt uten vann om natten.

Det vil bli dagspyling av div. stikkledninger på hele det kommunale ledningsnettet i denne perioden.                         

Spylingen vil bli gjennomført etter følgende plan:

Mandag 12.09.22. fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Renseanlegg Bergli - spyle kum Knaimoen

Tirsdag 13.09.22. fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Alle abonnenter nord for Spar Hurdal inklusiv Rognstadgrenda, Knaimoen, Opperudholtet, Hagaholtet og Østsidevegen fram til Chr. Bundlis veg.         

Onsdag 14.09.22. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Alle abonnenter nord for Esso stasjonen/ Gårder på vestsidevegen inklusiv de som nevnt ovenfor. Gamle Ruud v.v.

På østsiden: Gå ut sentret, Haraldvangen; Hurdalsentret, Østsiden bo og behandlingssenter og alle andre som har kommunalt vann sør for Haraldvangen.

Torsdag 15.09.22. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Alle abonnenter sør for Esso stasjonen på Vestsidevegen.- Prestegårdshagen og Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

Mandag 19.09.22. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Gå ut sentret, Haraldvangen, Hurdalsentret og Østsiden bo og behandlingssenter. Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

Tirsdag 20.09.22. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Hurdal Torg, Nordlund sør for Hurdalssenteret på Østsidevegen.        Stikkledning Hanskollen Hotell og Hovedledning Klokkermoen


Publisert: 13.09.2022 10:22:11
Sist endret: 13.09.2022 10:22